Despre Noi

Teritorial, Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeş îşi desfăşoară activitatea în judeţul Argeş şi o parte din judeţul Dâmboviţa , iar ca bazin hidrografic cuprinde bazinul superior şi mijlociu al Argeşului, astfel:

 • cursul principal al Argeşului de la izvoare până la limita cu judeţul Giurgiu, inclusiv afluentii
 • râul Dâmboviţa de la izvoare până la Malu cu Flori (jud.DB), cu afluenţii săi

 

· Organizare

SGA Arges functioneaza conform organigramei aprobate de conducerea A.N. Apele Romane avand in componenta urmatoarele compartimente:

 • Biroul Exploatare Lucrari
 • Biroul Gestiunea Resurselor de Apa
 • Biroul Mecano-Energetic
 • Compartiment Financiar-Contabilitate
 • Compartiment RURPA-Administrativ
 • Statia Hidro Campulung
 • Statia Hidro Pitesti

4 Sisteme Hidrotehnice :

   • Campulung
   • Bascov
   • Golesti
   • Maracineni
   • Atelier de Reparatii

· Principalele lucrari in administrare

In cadrul amenajarilor complexe ale raurilor Arges si Dambovita , Sistemul de Gospodarire a Apelor Arges are in administrare urmatoarele categorii de lucrari :

1.Baraje :

SGA Arges are in administrare 8 baraje permanente (Pecineagu, Rausor, Valcele, Budeasa, Bascov,Pitesti,Golesti, Zavoiul Orbului) si unul nepermanent (Maracineni).

barajul Pecineagu pe riul Dimbovita , Vt = 69 mil. mc , ale carui folosinte sunt : alimentarea cu apã potabilã şi industrialã cu un debit de 6,8m³/s, din care 5m³/s pentru Bucureşti prin staţia Arcuda ; producerea de energie electricã prin centrala Clãbucet cu o putere instalatã de 64 MW şi un debit instalat de 35 m³/s ; atenuarea undei de viiturã cu un volum de 6 mil. m³ si asigurarea unei surse de apã pentru irigarea unei suprafeţe de 10700ha.

barajul Vilcele pe riul Arges, Vt= 41,6 mil. mc, cu rol in regularizarea debitelor de apa uzinate de centralele hidroelectrice situate in amonte de acumularea Vilcele , corespunzator cerintelor de apa ce trebuie asigurate de catre aceasta acumulare, producerea de energie electrica prin CHE Vilcele (Pi = 15.5 MW , Q inst. = 90 mc/s ), satisfacerea necesarului de apa pentru alimentare si pentru irigarea localitatilor din aval , asigurarea in aval a unui debit minim de servitute si atenuarea undelor de viitura.

barajul Râuşor pe râul Tirgului ,Vt=68 mil.mc.Folosinte :alimentarea cu apã potabilã şi industrialã cu un debit de 2.5m³/s a municipiului Câmpulung , rezervã de apã pentru marii consumatori din aval Piteşti şi Bucureşti ,producerea de energie electricã prin centralele Lereşti cu o putere instalatã de 19 MW şi Voineşti cu o putere instalatã de 5.5 MW,atenuarea undei de viiturã cu un volum de 15.6 mil m³ ,agrement şi pisciculturã.

barajul Budeasa pe râul Arges, Vt= 54,9 mil.mc ,cu folosinte multiple ca : alimentarea cu apa potabila si industriala a municipiului Pitesti, regularizarea debitelor de apa uzinate de centralele hidroelectrice situate in amonte, producerea de energie electrica prin CHE Budeasa , atenuarea undelor de viitura si satisfacerea necesarului de apa pentru irigarea suprafetelor din aval.

barajul Golesti pe râul Arges,Vt= 78,5 mil.mc, are ca principale folosinte

asigurarea unui debit suplimentar de 1,8mc/s pentru alimentarea cu apa potabila si industriala a municipiului Bucuresti ,alimentarea cu apa a sistemului de irigatii Cateasca-Teiu , asigurarea sursei de rezerva pentru alimentarea cu apa a ARPECHIM Pitesti prin furnizarea unui debit de 6mc/s ,producerea de energie electrica si apararea impotriva inundatiilor in aval de baraj.

 

2.Baraje de priza

– barajul de priza Clucereasa, pe raul Targului – prin cele 2 statii de pompare aferente asigura alimentarea cu apa a Uzinei de automobile Dacia –Renault Mioveni si a orasului Mioveni.

 

3.Regularizari de râuri :

– regularizare rau Vilsan la Musatesti -7,5 km

– regularizare rau Tirgului la Stilpeni si Cimpulung – (3,1 + 2) km

– regularizare rau Targului intre Campulung si Clucereasa – 26.10 km + 2.32 km amenajare afuenti

– regularizare rau Carcinov Topoloveni-Botesti -26,5 km

– regularizare valea Tutana – 9,2 km

– regularizare rau Arges intre Bascov si Pitesti – 4,5 km

– regularizare rau Neajlov – Cateasca – 8 km

– regularizare vai torentiale la Câmpulung – 16,05 km

– regularizare rau Sabar Rastoaca – 11,351 km

– regularizare parau Cobia -3,4 km

– regularizare rau Arges aval pod Corbeanca in satul Ungureni – L=2.146 km

– regularizare rau Targului la Campulung – 1.3 km aparari de maluri si 7 praguri

– regularizare rau Targului intre Campulung si Clucereasa – 28.33 km aparari de maluri, praguri de fund ,consolidari vegetative si recalibrare albie .

– amenajare pr. Bughea intre Bughea de Jos si Capul Piscului – 4.134 km aparari de maluri, praguri de fund recalibrare albie si punte hidrometrica

– amenajare rau Bratia intre Berevoiesti si Balilesti – 4.210 km ziduri de sprijin, aparari de maluri din gabioane , praguri de fund

– amenajare rau Valsan intre locatitatile Bradulet – Merisani – 35.68 km , lucrare care consta din protectii de maluri : ziduri de sprijin, gabioane, piatra bruta ; recalibrari de albii si praguri de stabilizare pat albie .

 

4.Aparari de maluri :

– aparare mal rau Arges Petresti – Mogosani – 0,230 km

– aparare mal rau Arges –Corbeni– 0,9 km

– aparare mal rau Doamnei – Colibasi – 0,45 km

– aparare de mal rau Arges amonte pod Corbeanca sat Ungureni – 0.389 km

 

5. Derivatii :

– derivatia Potopu- Arges – 5 km

DESPRE NOI