Politica de confidențialitate

Revizuire: oct. 2020

 Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Această Politică de confidențialitate explică modul în care Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea  (denumită în continuare și „Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea” sau „Organizația”) gestionează și tratează datele dvs. personale atunci când vizitați website-ul nostru, www.agwater.ro („Site-ul”); sau intrați in relație cu noi pentru a utiliza servicii pe care organizatia noastră  le oferă („Serviciile”); sau candidați la o poziție în cadrul organizatiei noastre; sau ne furnizați bunuri sau servicii sau acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne furnizează bunuri sau servicii; sau prelucrăm datele dumneavoastră la instrucțiunile sau ca urmare a acțiunilor unor terți. 

 1. Scopul acestei politici

Această Politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”, „Politica”) explică modul nostru de abordare a oricăror date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care le-am obținut despre dvs. de la o terță parte și scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale. De asemenea, indică drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor dvs. personale.

Această Politică de confidențialitate vă va informa despre natura datelor dvs. personale prelucrate de noi și despre modul în care puteți solicita ștergerea, actualizarea, transferul și / sau furnizarea accesului la acestea.

În cadrul acestei Politici folosim termenul „prelucrare” pentru a acoperi toate activitățile care implică datele dvs. personale, inclusiv colectarea, manipularea, stocarea, partajarea, accesarea, utilizarea, transferul și eliminarea datelor.

Această Politică de confidențialitate este destinată să vă ajute în luarea deciziilor în cunoștință de cauză atunci când utilizați Site-ul și Serviciile noastre, să înțelegeți modul în care datele dvs. personale pot fi prelucrate de noi în timpul sau ca rezultat al furnizării Serviciilor sau când solicitați să lucrați la sau cu Organizația  noastră.

 1. Cine suntem și ce facem

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu.

 1. Cum să ne contactați

Datele noastre de contact: Calea Câmpulung, Nr.6-8, Cod -110147, Piteşti, Jud.Argeş ROMÂNIA

Tel: 0248-223449; 0248-218.250

Adresă de corespondență: Calea Câmpulung, Nr.6-8, Cod -110147, Piteşti, Jud.Argeş

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile stabilite în aceasta, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail către responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail [email protected].

 1. Ce date personale colectăm

Putem colecta date personale de la dvs. în cursul activității noastre, inclusiv prin utilizarea site-ului nostru de către dvs., atunci când ne contactați sau solicitați informații de la noi, când angajați serviciile noastre sau ca urmare a relației dvs. cu unul sau mai mulți membri ai personalului sau cu beneficiarii noștri.

Atât Site-ul, cât și Serviciile noastre sunt adresate persoanelor peste 18 ani, astfel încât nu intenționăm să colectăm și să prelucrăm prin intermediul Site-ului nostru date ale unor persoane sub această vârstă.

Scopul nostru principal în colectarea de date personale de la dvs. este de a ne ajuta la:

 • verificarea identității;
 • furnizarea Serviciilor noastre;
 • îmbunătățirea si dezvoltarea serviciilor;
 • soluționarea cererilor, disputelor și reclamațiilor;
 • respectarea oricărei legi aplicabile, hotărâri judecătorești, act judiciar sau a cerințelor unei autorități;
 • executarea contractelor noastre cu dvs.;
 • scopuri de recrutare;
 • utilizarea în alte cazuri în care acest lucru este cerut sau permis de lege.

Pentru a realiza aceste obiective, putem prelucra următoarele date cu caracter personal:

 1. Dacă sunteți vizitator al site-ului:
 • Informații obținute prin intermediul fișierelor de tip cookie sau al unor tehnologii similare, precum: preferințe de afișare a site-ului, acordul în privința prelucrării datelor prin cookies sau informații ce nu pot fi folosite pentru a vă identifica cu un profil unic;
 • Toate informațiile despre cookie-urile folosite pe site-ul nostru se regăsesc în ”Politica de cookies”.

Vă informăm că, prin accesarea site-ului nostru, terțe părți pot colecta date despre dvs. ca urmare a integrării plugin-urilor rețelelor de socializare, cum ar fi butoanele „Like” și „Share”, chiar dacă nu ați apăsat pe acestea sau nu sunteți membru al rețelelor de socializare respective. Organizația noastră nu este implicată în niciun fel în operațiunile de prelucrare a datelor de către rețelele de socializare, în afară de colectare și transmitere, care au loc automat, fără ca noi să avem acces sau control cu privire la datele colectate de rețelele de socializare. Pentru mai multe informații va rugam să consultați politicile de confidențialitate ale rețelelor de socializare ale căror plugin-uri figurează pe site-ul nostru (Facebook, Linked In etc).

 1. b) Dacă sunteți o persoană fizică și intrați in relație cu noi, in calitate de beneficiar, pentru a utiliza servicii pe care organizația noastră le oferă (beneficiar sau potențial beneficiar):
 • Numele și prenumele
 • Date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
 • Orice alte informații personale referitoare la dvs. sau la alte terțe părți pe care ni le-ați putea furniza în legătură cu primirea serviciilor noastre
 1. c) Dacă sunteți un potențial candidat la angajare:

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea colectează informații de la și despre candidați în legătură cu oportunitățile de angajare sau colaborare disponibile. Aceste informații pot include CV-uri, documente de identificare, înregistrări academice, cursuri sau certificări obținute, istoric de muncă, angajare și referințe.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea utilizează datele dvs. personale pentru a vă suprapune abilitățile, experiența și educația cu posturile specifice oferite. Aceste informații sunt transmise managerilor responsabili de angajare și persoanelor implicate în procesul de recrutare pentru a decide în privința angajarii dumneavoastra. Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea poate colecta date suplimentare de la dvs. dacă sunteți invitat la etapa de interviu (sau echivalent) și după aceea.

În legătură cu activitățile noastre de recrutare, putem colecta, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal din partea candidaților cu privire la care avem o obligație prevăzută de legislația muncii în acest sens, dacă informațiile sunt relevante pentru viitorul lor mediu de lucru la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea sau oferirea viitoare de beneficii aferente angajării sau cu acordul explicit al persoanei. De exemplu, este posibil să fie nevoie să colectăm informații despre starea de sanatate a unui candidat, pentru a oferi un mediu de lucru adecvat pentru acel candidat, dacă acesta este recrutat.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea poate colecta date personale despre dumneavoastra direct de la dvs. – de exemplu, informațiile pe care le furnizați atunci când aplicați pentru o poziție.

Nefurnizarea acestor informații conduce în mod automat la imposibilitatea încheierii și/sau executării contractului.

În legătură cu activitățile noastre de recrutare, putem prelucra, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal din partea candidaților atunci când:

 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre specifice în domeniul ocupării forței de muncă (date cu privire la sănătate, de exemplu)
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs. (de exemplu orientarea sexuală, credințele filozofice sau religioase, etc.)

Putem prelucra date referitoare la condamnări penale și infracțiuni atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

 1. d) Dacă acționați în calitate de reprezentant (orice membru al personalului – angajat, manager, agent, colaborator, consultant si alții asemenea) al unei companii care ne este Beneficiar sau care ne furnizează bunuri sau servicii sau al unei Persoane împuternicite de beneficiarii/ furnizorii noștri.

În cursul relației noastre cu alte persoane juridice, ne pot fi transmise date personale cum ar fi date personale referitoare la personalul (angajatii, managerii, agenții, colaboratorii, consultanții si alții asemenea) furnizorilor sau beneficiarilor noștri sau ai Persoanelor împuternicite de aceștia.

Datele prelucrate cu privire la dvs. în acest context sunt:

 • Numele și prenumele
 • Date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
 • Funcție și/sau raport în care vă aflați cu Organizația – Beneficiar sau Furnizor sau Persoană împuternicită de aceștia, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de către aceștia
 • Date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației
 • Înregistrări audio și/ sau video, fotografii

În funcție de necesități, pot fi prelucrate si alte tipuri de date transmise de partenerul nostru contractual.

 Cum folosim datele personale 

 1. Pentru îndeplinirea serviciilor și soluționarea cererilor dvs.

Colectăm și păstrăm datele personale pe care ni le transmiteți în timpul utilizării Site-ului și / sau a derulării Serviciilor noastre pentru a ne permite să aducem la îndeplinire serviciile pe care ni le solicitați și să soluționăm cererile pe care ni le transmiteți.

Site-ul nostru utilizează interfețe de utilizator diferite pentru a vă permite să solicitați informații despre Serviciile noastre. Pot fi solicitate date de contact în fiecare caz și alte detalii despre date personale care sunt relevante pentru solicitarea dvs.. Aceste informații sunt utilizate pentru a ne permite să răspundem solicitărilor dumneavoastră.

Care este baza noastră legală?

Daca ne contactați în nume propriu, este necesar să prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu prevederile legale.  Dacă ne contactați în calitate de reprezentant al unei companii, este în interesul nostru legitim să prelucrăm datele dvs. personale pentru a putea răspunde solicitării pe care Organizația dvs. ne-o adresează prin intermediul dvs. Nefurnizarea acestor date conduce în mod automat la imposibilitatea încheierii și/ sau executării contractului, respectiv la imposibilitatea soluționării cererii dvs..

Putem folosi datele dvs. personale pentru următoarele activități:

 • Pentru soluționarea disputelor sau reclamațiilor
 • Pentru a proteja drepturile, siguranța sau proprietatea organizatiei noastre sau ale persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea
 • Pentru a ne conforma obligațiilor legale și solicitărilor din partea autorităților
 • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Care este baza noastră legală?

În cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale, o facem tocmai pentru că este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale în acest scop. În celelalte cazuri, prelucrăm date cu caracter personal pentru că este în interesul nostru legitim să facem acest lucru sau prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 1. Analiză

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență personalizată de navigare și utilizare a Site-ului sau serviciilor noastre. Acestea sunt, în general, fișiere de tip text, module sau tehnologii similare, pe care browser-ul computerului, tabletei sau telefonului dvs. mobil le poate stoca în momentul în care vizitați site-ul nostru. Fișierele de acest tip au durate determinate de păstrare și rămân pasive, nu conțin malware și nu accesează informații de pe hard-drive-ul dvs.. Aceste tipuri de fișiere pot fi accesate doar de webserver-ul care le-a plasat.

Informațiile conținute în fișierele cookie pot include următoarele:

 • un ID de sesiune pentru a urmări statisticile de utilizare pe site-ul nostru
 • preferințele de afișare sau de navigare
 • date demografice de ordin general, ce nu vă pot identifica în mod unic

Prin utilizarea acestor informații, putem măsura eficacitatea conținutului nostru și modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru și serviciile noastre. Aceasta ne permite să aflăm ce pagini ale site-ului nostru sunt cele mai atractive pentru vizitatorii noștri și care părți ale site-ului nostru sunt cele mai interesante.

Consultați Politica privind cookie-urile pentru informații suplimentare.

Care este baza noastră legală?

În cazul în care datele dvs. personale nu sunt într-o formă anonimă, folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs.

 1. Care este temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele dvs. personale

Este necesar să folosim datele dvs. personale pe baza următoarelor temeiuri:

 • Pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu orice contract pe care îl putem avea cu dvs.
 • Este în interesul nostru legitim să folosim datele personale astfel încât să ne asigurăm că furnizăm Serviciile în cel mai bun mod posibil
 • Este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma reglementărilor legale aplicabile
 • Ne-ați oferit consimțământul pentru prelucrare

Este posibil sa prelucrăm categorii speciale de date cu ocazia furnizării serviciilor noastre atunci când:

 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre specifice în domeniul ocupării forței de muncă (date cu privire la sănătate, de exemplu)
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs. (de exemplu orientarea sexuală, credințele filozofice sau religioase, etc.)

Putem prelucra în cursul furnizării Serviciilor noastre date referitoare la condamnări penale și infracțiuni atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. 

 1. Cu cine împărtășim datele dvs. personale

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea poate împărtăși date personale cu diverse categorii de terțe părți, după cum este necesar:

 • Furnizori de servicii, de sisteme informatice și software, cloud și hosting, asistență IT, stocare a documentelor și informațiilor, platforme și/ sau furnizori de revizuire sau management al documentelor și al activităților, audit, training, etc.
 • Platforme de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor, delegați, furnizori poștali sau curieri
 • Terți furnizori de servicii care ne asistă in derularea proceselor Administratiei Nationale Apele Romane;
 • Autorități publice sau de reglementare.

Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim date personale cu alte părți pentru a furniza serviciile cât mai eficient posibil sau pentru a proteja drepturile, siguranța, proprietatea Administratiei Nationale Apele Romane sau ale persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea, pentru a răspunde unor reclamații sau pentru a preveni frauda și activitățile ilegale.

 1. Utilizarea cookie-urilor

Site-ul nostru utilizează cookie-uri cu scopul de a analiza tendințele de trafic și preferințele utilizatorilor noștri. Vă rugăm să Consultați Politica privind cookie-urile pentru a afla toate informațiile despre modulele cookie pe care le folosim, scopul și durata acestora, respectiv modul în care vă puteți exercita preferințele.

 1. 9. Persoane împuternicite, operatori independenți și operatori asociați

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care transmiterea de date personale către persoane împuternicite, operatori independenți și operatori asociați se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate cu aceștia, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că gestionarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

Putem numi persoane împuternicite subcontractanți după cum este necesar necesar să aducem la îndeplinire anumite activități. Efectuăm diligențe corespunzătoare și punem în operă documentația contractuală necesară în legătură cu orice subcontractant, pentru a ne asigura că prelucrează datele personale în mod corespunzător și în conformitate cu obligațiile legale și de reglementare.

 1. Pentru cât timp păstrăm datele dvs. personale

Păstrăm datele personale pe care le colectăm de la și despre dvs. atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care le-am colectat și în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele personale pe care le prelucrăm, luăm în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile dvs., cerințele legale aplicabile, precum și dacă putem atinge scopurile prelucrării prin alte mijloace.

Revizuim permanent necesitatea păstrării datelor dvs. personale și, la împlinirea termenelor de retenție, distrugem datele dvs. personale într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite. În cazul în care rezultă în mod rezonabil că datele nu mai sunt necesare, le putem distruge imediat, fără nicio notificare. 

 1. Confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale

Aplicăm măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate, care sunt proiectate în mod rezonabil pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este limitat la persoanele autorizate pe baza necesității de a le cunoaște. Menținem un program cuprinzător de securitate a informațiilor, proporțional cu riscurile asociate prelucrării. Programul este adaptat în mod continuu pentru a atenua riscurile operaționale și pentru a proteja datele personale, luând în considerare practicile acceptate în domeniu. De asemenea, folosim măsuri de securitate îmbunătățite atunci când prelucrăm orice fel de categorii speciale de date personale.

Toți partenerii noștri, angajații, furnizori, sau persoanele împuternicite (adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), sunt obligați la respectarea confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat de Administratia Nationala Apele Romane. 

 1. Dreptul de acces și alte drepturi

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele personale pe care le prelucrăm sau deținem despre dvs.:

Dreptul de acces

Dacă ne cereți, vom confirma dacă procesăm datele dvs. personale și, dacă este permis de lege, vă vom furniza o copie a acestor datele personale (împreună cu anumite alte detalii). Dacă aveți nevoie de copii suplimentare, este posibil să fie necesar să percepem o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare

Dacă datele personale pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați rectificarea acestora. Dacă aveți dreptul la rectificare și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre rectificare dacă este posibil. Dacă ne întrebați, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

Dreptul de ștergere

Ne puteți cere să ștergem sau să suprimăm datele dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care nu mai avem nevoie de ele. Dacă aveți dreptul la ștergere și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre ștergerea datelor acolo unde este posibil. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

Dreptul dvs. de a restricționa prelucrarea

Ne puteți cere să „blocăm” sau să oprim prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care contestați exactitatea acestor date personale sau ați obiectat. Dacă aveți dreptul la restricționare și dacă am împărtășit datele dvs. personale cu alții, îi vom informa despre restricție unde este posibil să facem acest lucru. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să obțineți datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automatizat și să le reutilizați în altă parte sau să ne cereți să le transferăm unei terțe părți la alegere.

Dreptul de a obiecta

Ne puteți cere să nu mai prelucrăm datele dvs. personale și vom face acest lucru dacă:

 • Ne bazăm pe interesele noastre legitime sau ale unor terți pentru a prelucra date personale, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime imperioase care justifică prelucrarea

În contextul unor evenimente organizate în cadrul Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea, este posibil să fie preluate imagini foto/video pentru a ne ajuta la promovarea organizatiei și serviciilor noastre. Nu este intenția noastră să preluăm imagini care sa evidențieze o anumită persoană. Dacă totuși persoana dvs. este identificabilă în materialele foto/video difuzate de către noi, aveți dreptul de a obiecta la prelucrare pentru motive care țin de situația dvs. particulară. În orice caz, în respectarea dreptului dvs. la viată privată, înaintea oricărei sesiuni foto și sau video, vom anunța în prealabil că urmează să fie preluate imagini.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea nu va folosi niciodată datele dvs. personale pentru a vă supune unei decizii individuale automate.

Dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul

Dacă ne bazăm pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment.

Dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Dacă vă preocupă orice aspect al practicilor noastre de confidențialitate, inclusiv modul în care ne-am ocupat de datele dvs. personale, puteți să îl raportați autorității de supraveghere competente.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile stabilite în această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la [email protected] . 

 1. Modificări la această Politică de confidențialitate

Putem face din când în când modificări la această Politică de confidențialitate. Pentru a ne asigura că sunteți întotdeauna la curent cu modul în care folosim datele dvs. personale, vom actualiza din când în când această Politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificare a utilizării datelor dvs. personale. De asemenea, putem efectua modificări pentru a respecta modificările aduse legislației aplicabile sau cerințelor de reglementare. Cu toate acestea, vă recomandăm să consultati periodic această politică de confidențialitate pe site-ul nostru pentru a fi informat cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale.