EPRI

Inundaţii istorice semnificative

Selecţia inundaţiilor istorice semnificative a fost realizată prin aplicarea de criterii proprii fiecărei ţări, directiva oferind libertate fiecărui stat membru în definirea termenului de inundaţie istorică semnificativă.

Criteriile care au stat la baza identificării inundaţiilor istorice din România au fost cele hidrologice şi criteriile privind efectele negative ale inundaţiei asupra celor patru categorii de consecinţe stabilite în cadrul directivei: sănătate umană, mediu, patrimoniu cultural şi activitate economică.

Informaţiile furnizate Comisiei Europene au constat în:

Ø Informaţii geografice – Hărți ale zonelor afectate de inundațiile istorice semnificative

Ø Date – Informaţii specifice fiecarei Administraţii Bazinale, cu privire la inundațiile istorice semnificative identificate pe teritoriul acesteia, prezentate sub forma de rapoarte (fisiere .xls).

Ø Informaţii de tip “text” (rezumat) – analiza condusă pentru identificarea inundațiilor istorice semnificative s-a bazat pe următoarele metodologiile elaborate de către experţi ai MMP, ANAR şi INHGA:

Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii

Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii au fost definite în urma consultării informaţiilor disponibile la momentul actual, în cadrul proiectelor Planul de prevenire şi de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluării accidentale şi respectiv rezultatele obţinute în cadrul PHARE 2005/017-690.01.01 Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii (beneficiar – M.M.P. şi A.N. Apele Române). În acelaşi timp s-a ţinut seama de zonele apărate împotriva inundaţiilor cu lucrări hidrotehnice, considerând toate inundaţiile care au survenit în trecut şi care au avut impact negativ semnificativ, fără eliminarea din lista respectivă a acelor viituri care se pot produce pe sectoare care au fost amenajate hidrotehnic (îndiguite).

Informaţiile furnizate Comisiei Europene au constat în:

Ø Informaţii geografice – Hărți ale zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii

Ø Date – Informaţii specifice fiecărei Administraţii Bazinale, cu privire la zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii de pe teritoriul acesteia, prezentate sub forma de rapoarte:

Informaţii de tip “text” (rezumat) – analiza condusă pentru zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii s-a bazat pe următoarele metodologiile elaborate de către experţi ai MMP, ANAR şi INHGA:

Rapoarte EPRI

DESPRE NOI