S.G.A. Argeș

Sistemul de Gospodărirea Apelor Argeş este subunitate a Administratiei Bazinale de Apa Argeş Vedea, fara personalitate juridica. Detine un rol complex in activitatea de gospodarire a apelor si anume exploatarea, intretinerea si repararea   barajelor si lacurilor de acumulare, a echipamentelor si instalatiilor aferente acestora, a prizelor de apa si statiilor de pompare, intretinerea cursurilor de apa neamenajate, a apararilor de mal si a cursurilor de apa regularizate, precum si a altor lucrari din administrare .

Principalele folosinte ale lucrarilor hidrotehnice din administrarea Sistemului de Gospodarire a Apelor Arges constau in alimentarea cu apa a populatiei si industriei, asigurarea volumelor de apa pentru irigatii, protejarea impotriva inundatiilor si atenuarea undelor de viitura, impotriva gheturilor si fenomenelor meteorologice periculoase, atit a obiectivelor sociale, cit si a localitatilor si producerea de energie electrica.

DESPRE NOI