Concursuri în desfășurare

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de muncitor hidrometru, la Biroul Hidrologie Câmpulung – sediu Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de inginer in cadrul Serviciului Avize Autorizatii – S.G.A. Ilfov Bucuresti – A.B.A. Arges-Vedea

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de inginer in cadrul Serviciului Cadastru si Patrimoniu – Sediu – A.B.A. Arges-Vedea