Concursuri în desfășurare

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de de expert prevenire și combatere a corupției, la serviciul Juridic din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea – Sediu

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de economist, la compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul S.G.A. Teleorman – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de muncitor hidrometru, la Biroul Hidrologie din cadrul S.G.A. Teleorman – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, la compartiment Unitate de Implementare a Proiectului din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea – Sediu

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de agent hidrotehnic, la Formația B.C.A. Videle – SGA Teleorman – A.B.A. Arges-Vedea

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de mașinist terasamente, la Formația Reparații Intreținere Echipamente Utilaje Mijloace Transport -SGA Argeș din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de inginer in cadrul Serviciului Avize Autorizatii – S.G.A. Ilfov Bucuresti – A.B.A. Arges-Vedea

Anunt concurs de ocupare a unui post vacant de inginer in cadrul Serviciului Cadastru si Patrimoniu – Sediu – A.B.A. Arges-Vedea