Comunicate de presa

Pericol de înec în lacurile de acumulare și cursurile de apă

Administrația Bazinală de Apă Argeș –Vedea reamintește populației că scăldatul în lacurile de acumulare și în cursurile de apă, este periculos.

Recomandăm populației să aleagă pentru îmbăiere și recreere ștrandurile și zonele special amenajate. Lacurile de acumulare sau râurile (aval de baraje), reprezintă un pericol atât din cauza cauza curenților care se formeză în timpul deversărilor şi al funcţionării hidrocentralelor cât și a colmatării şi a vegetaţiei din apă. Curenții care se formează în apropierea barajelor în timpul deversării sau funcționării hidrocentralelor sunt foarte puternici și pun în pericol viața celor care se aventurează în aceste lacuri.

Persoanele care se află la plajă, la scăldat sau practică pescuitul în zonele neamenajate, în special în aval de lacurile de acumulare, se expun pericolului de înec în cazul apariției unor viituri, personalul tehnic al barajelor din administrarea ABA Argeș -Vedea neputând vizualiza și alarma întreaga zonă din aval. Evacuarea controlată a unor debite mari de apă din lacurile de acumulare se poate realiza oricând, ca urmare a înregistrării unor precipitații în zone amonte de cele în care se efectuează deversări.

Atenționarea “Pericol de înec” este inscripţionată și pe digurile lacurilor de acumulare, prin urmare cei care o ignoră, aleg conștinent riscul. Aceeași recomandare este adresată și persoanelor care practică pescuitul (amatori sau profesioniști), de folosire a zonelor special amenajate pentru acest sport. Aceluiași risc se expun și cei care se încumetă să practice sporturi nautice cu ambarcațiuni, deși acest lucru este interzis pe lacurile de acumulare.  ​

Verificări în desfășuare la sute de baraje și acumulări din bazinul hidrografic Argeș-Vedea

18 echipe de control, formate din inspectori de specialitate și personal tehnic de exploatare din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea și subunități, sunt în plin proces de verificare a construcțiilor hidrotehnice clasificate în categoriile C și D, respectiv de importanță normală și redusă.

Din cele 2025 de baraje și acumulări din aceste categorii, existente la nivel național, în bazinul hidrografic Argeș-Vedea vor fi verificate 486. Acestea sunt deținute și administrate de autorități publice centrale sau locale, agenți economici, persoane fizice sau juridice.

Cele 486 de construcții hidrotehnice sunt împărțite astfel: 42 în județul Argeș, 88 în județul Ilfov și București, 158 în județul Teleorman, 125 în județul Giurgiu, 38 în județul Olt, 32 în județul Dâmbovița, 3 în județul Călărași.

Echipele de control verifică stadiului reglementării privind siguranța în exploatare, modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin expertize și inspecții tehnice, existența actelor de reglementare și respectare a acestora, precum și starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice.

Verificările se vor finaliza până la data de 20 noiembrie 2022, cu un raport de sinteză ce va furniza o imagine actualizată a stării construcțiilor încadrate în categoriile de importanță C și D. Documentul va cuprinde măsurile ce se impun pentru exploatarea în siguranță a acestor construcții hidrotehnice.

Acțiunea a fost inițiată în urma Hotărârii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, la solicitarea autorității publice centrale în domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și coordonată de Administrația Națională „Apele Române‘.​

Au fost avizate Hărțile de Hazard și Risc la Inundații (HHRI)

Hărțile de Hazard și Risc la Inundații (HHRI), reactualizate, pentru spațiul hidrografic Argeș-Vedea au primit avizul favorabil al membrilor Comitetului de Bazin, reunit în ședință extraordinară.

Aceste documente sunt  un instrument esențial care oferă suport în luarea deciziilor privind managementul riscului la inundații. Acestea au fost realizate pentru zonele desemnate ca având un risc potențial semnificativ la inundații. Din evaluarea preliminară, în bazinul hidrografic Argeș-Vedea au rezultat 39 de zone cu risc potențial semnificativ la inundații (APSFR).

Hărțile urmează să fie integrate în Planurile de Apărare locale și județene și pot fi accesate de orice persoană interesată. În cadrul ședinței Comitetetului de Bazin, a fost  prezentat întregul proces de realizare a acestora, dar și modalitatea de accesare și de consultare, astfel încât, autoritățile publice, dar și cetățenii interesați să le poată vizualiza și utiliza într-un mod cât mai eficient.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea le-au comunicat celor prezenți informații detaliate din conținutul acestor documente, realizate în cadrul proiectului RO-FLOODS, coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române cu sprijinul World Bank Romania.

Proiectul urmărește gestionarea eficientă a inundațiilor prin colaborarea instituțiilor publice, a sectorului privat, a societății civile și cetățenilor, reactualizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații și elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații. Acest document constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru diminuarea efectelor potențiale negative ale inundațiilor privind sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, prin măsuri structurale și  nestructurale.

Comitetul de Bazin Argeș-Vedea reunește principalii factori din domeniul gospodăririi apelor, reprezentanți ai administrației și instituțiilor publice (AN Apele Române, Instituțiile Prefectului, Consiliile Județene, Primării, Agenţiile de Protecţia Mediului,  Direcții de Sănătate Publică, Oficii pentru Protecția Consumatorului), operatorilor de rețele de alimentare cu apă și canalizare, O.N.G.-urilor din județele Argeș, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Olt.

Ploi importante pentru rezervele de apă

Cantități importante de precipitații au căzut în bazinul hidrografic Argeș-Vedea, în intervalul 21-24 august 2022. Ploile cu caracter torențial au depășit pragul critc în 14 zone aflate pe cursurile de apă Vâlsan, Râul Doamnei, Arefu, Dâmboviţa, Râul Târgului, Argeşel, Potop, Bughea, Valea Bădenilor, Pârâul Câinelui, Neajlov, Glavacioc, Cotmeana.

În cele 4 zile, cantitățile de apă au totalizat chiar și 173 de litri pe metrul pătrat (la Bălilești, pe râul Bratia). 155 de litri pe metrul pătrat au căzut în localiatea Lucieni, județul Dâmbovița). La Ciumești (pe Râul Doamnei) a fost măsurată cantitatea de 130 l/mp. La Căpățâneni (pe râul Argeș) și Arefu (pe râul Arefu) au căzut aproape 113 l/mp, iar la Piscani (pe Râul Târgului) și Mioveni (pe Argeșel) s-au înregistrat 116 l/mp. La Mălureni (râul Vâlsan) au căzut 92 l/mp, la barajele Mărăcineni – 86 l/mp, Bascov – 81 l/mp, Budeasa – 72 l/mp, iar la stațiile meteo Pitești – 83,6 l/mp, Târgoviște – 65 l/mp, Alexandria – 48 l/mp. Cele mai mari cantități de apă au căzut în zona nordică a bazinului hidrografic Argeș-Vedea.

Ca urmare, la 49 din cele 60 de stații hidrometrice de monitorizare a rețelei hidrografice, s-a constat creșterea debitelor și a nivelurilor apei.

Aceste cantități au o contribuție importantă la refacerea rezervelor de apă din lacurile de acumulare necesare alimentării populației, irigațiilor, producerii de energie electrică, precum și la refacerea nivelului pânzei freatice (apelor subterane), foarte afectată de seceta prelungită.

Personalul de specialitate al Administrație Bazinale de Apă Argeș-Vedea a monitorizat permanent evoluția fenomenelor pe cursurile de apă. În această noapte spațiul hidrografic Argeș-Vedea iese de sub averizarea hidrologică Cod Galben.

Să folosim rațional rezervele de apă pentru toate folosințele!

Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea avertizează că la această oră este nevoie să folosim rațional rezervele de apă pentru toate folosințele.

Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea monitorizează continuu volumele din principalele lacuri de acumulare și asigură gestionarea eficientă a rezervelor de apă.

Rezerva de apă în principalele 10 lacuri de acumulare administrate de ABAAV  și S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. este astăzi de 609,76 mil. mc de apă, reprezentând un procent de 82,8 % grad de umplere. Aceasta poate asigura necesarul de apă brută pentru toți beneficiarii din sursa de apă de suprafață în regim centralizat.

Pe baza prognozelor meteorologice și hidrologice lunare, estimăm că la sfârșitul lunii iulie, în cele 10 lacuri de acumulare principale cu rol important în alimentarea cu apă pentru populație, industrie și producția de energie electrică, coeficientul de umplere va scădea de la 82,8% cât este astăzi, la 75 – 80%.

În acest moment, în bazinul hidrografic Argeș- Vedea nu sunt semnalate probleme deosebite privind alimentarea cu apă a populației, industriei sau a sistemelor de irigații din sistem centralizat.

Excepție face județului Ilfov, unde operatorul Apă Canal Ilfov menționează că, din cauza consumului excesiv de apă sunt nevoiți să limiteze (cu 2-3 ore) alimentarea cu apă potabilă în UAT Periș, Domnești, Ciolpani, Cernica, Bragadiru, în anumite intervale orare, pentru remedierea unor avarii la rețeaua publică de alimentare și refacerea rezervelor de apă din rezervoarele tampon proprii (care nu au fost dimensionate probabil și pentru udarea/ irigarea terenurilor agricole).

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea analizează zilnic volumele de apă existente în lacurile de acumulare cu folosință complexă din Bazinul Hidrografic Argeș- Vedea, debitele înregistrate și prognozate pe cursurile de râu în secțiunile principale de monitorizare și estimează că

în perioada următoare  nu se va ajunge la aplicarea “Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare”. Reamintim faptul că, bazinul hidrografic Argeș- Vedea este unul dintre cele mai echipate bazine hidrografice cu lucrări hidrotehnice complexe de apărare împotriva inundațiilor și de tranzitare a debitelor pe periodele de ape mici (lacuri de acumulare cu folosințe complexe, baraje de priză, derivații de ape mici, etc).

Este extrem de important ca populația să înțeleagă faptul că sistemele de alimentare cu apă potabilă au fost dimensionate fără folosință de irigații și nu recomandăm în această perioadă udatul grădinilor și umplerea unor bazine/piscine.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea vor continua activitatea de monitorizare săptămânală pentru toate sistemele centralizate și descentralizate de alimentare cu apă autorizate din punct de vedere al gospodăririi apelor și vor face informări publice periodice.

Pericol de înec în lacurile de acumulare

Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea reamintește populației că scăldatul în lacurile de acumulare  este interzis.

      Recomandăm populației populației să aleagă pentru îmbăiere și recreere ștrandurile și zonele special amenajate. Lacurile de acumulare sau râurile (aval de baraje), reprezintă un pericol atât din cauza cauza curenților care se formeză în timpul deversărilor şi al funcţionării hidrocentralelor cât și a colmatării şi a vegetaţiei din apă. Curenții care se formează în apropierea barajelor în timpul deversării sau funcționării hidrocentralelor sunt foarte puternici și pun în pericol viața celor care se aventurează în aceste lacuri.

      Persoanele care se află la plajă, la scăldat sau practică pescuitul în zonele neamenajate, în special în aval de lacurile de acumulare, se expun pericolului de înec în cazul apariției unor viituri, personalul tehnic al barajelor din administrarea ABA Argeș -Vedea neputând vizualiza și alarma întreaga zonă din aval. Evacuarea controlată a unor debite mari de apă din lacurile de acumulare se poate realiza oricând, ca urmare a înregistrării unor precipitații în zone amonte de cele în care se efectuează deversări.

      Atenționarea “Scăldatul și pescuitul interzis” este inscripţionată și pe digurile lacurilor de acumulare, prin urmare cei care o ignoră, aleg conștinent riscul. Aceeași recomandare este adresată și persoanelor care practică pescuitul (amatori sau profesioniști), de folosire a zonelor special amenajate pentru acest sport. Aceluiași risc se expun și cei care se încumentă să practice sporturi nautice cu ambarcațiuni, deși acest lucru este interzis pe lacurile de acumulare.  ​

Avertizare hidrologică COD GALBEN 28-30 mai 2022

Intervalul 28 mai 2022 ora 14:00 – 30 mai 2022 ora 24:00.

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Fenomenele se pot produce pe râurile din bazinele hidrografice:
Argeş – bazin superior (judeţul Argeş),
Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa).

Administrația Națională Apele Române a dispus intensificarea monitorizării cursurilor de apă, activarea formațiilor de intervenție și pregatirea materialelor și echipamentelor din stocurile de apărare. Au fost verificate rezervele de volum de atenuare și au fost dispuse măsuri de pregolire în acumularile din bazinul hidrografic Argeș.

Personalul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea monitorizează evoluția fenomenelor pe cursurile de râu şi în lacurile de acumulare.
Se recomandă autorităților locale și populației să respecte indicațiile IJSU și să evite activitățile în zona cursurilor de apă aflate în zonele avertizarii hidrologice.

Ziua Mondială a Apei în ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a organizat ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea, în care se reunesc principalii factori din domeniul gospodăririi apelor, reprezentanți ai administrației și instituțiilor publice, operatorilor de rețele de alimentare cu apă și canalizare, O.N.G.-urilor din județele Argeș, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Olt.

Membrii Comitetului de Bazin au avizat Planul de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș-Vedea (cel de-al treilea ciclu de planificare 2022-2027. Acest document este cel mai important instrument de implementare a prevederilor Directivei europene Cadru Apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu, identificarea presiunilor antropice importante şi al impactului activităţilor umane asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, diminuarea efectelor negative ale presiunilor antropice şi reducerea poluarii. Planul de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș-Vedea.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au prezentat și proiectul RO-FLOODS sub denumirea completă “Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații” (SIPOCA 734), coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române  cu sprijinul World Bank Romania. Proiectul urmărește gestionarea eficientă a inundațiilor prin colaborarea instituțiilor publice, a sectorului privat, a societății civile și cetățenilor, reactualizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații și elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații. Acest document constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru diminuarea efectelor potențiale negative ale inundațiilor privind sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, prin măsuri structurale și  nestructurale.

​Ședința Comitetului de Bazin a avut și un caracter festiv pentru celebrarea Zilei Mondiale a Apei. Astfel a avut loc sesiunea de comunicări științifice ,,Apă pentru viitor, viitorul pentru ape”, ediția a V-a,  în care studenți ai Universității din Pitești și-au prezentat lucrările pe tema apei subterane. Acestă sesiune este unul dintre modurile prin care Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea încurajează pregătirea studenților în acest domeniu, oferindu-le și posibilitatea de a lua contact cu activitatea de gospodărire a apelor.

M​embrii Comitetului de Bazin au aflat și despre colaboarea dintre ABA Argeș-Vedea și Asociația Mai Mult Verde, pentru menținerea apelor curate, prin activitățile de ecologizare derulate în comun.

Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea: Hărți de hazard și de risc la inundații și Plan de măsuri pentru reducerea riscului la inundații

Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a informat părțile interesate cu privire la obiectivele și stadiul de derulare a proiectului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS ” cod SIPOCA 734. Au fost prezentate activitățile derulate până în prezent în proiect, cât și lista preliminară de măsuri de reducere a riscului la inundații. Aceasta va include:

–      Măsuri preventive de gestionare a noilor construcții din zonele identificate ca fiind expuse riscului la inundații;

–      Măsuri de protecție, de restaurare a râurilor prin infrastructură verde;

–      Măsuri de pregătire care vor include sisteme de avertizare timpurie a fenomenelor periculoase;

–      Măsuri de răspuns și refacere care vor prevedea analiza impactului inundațiilor și revenirea la normalitate.

Măsurile, corelate cu responsabilitățile tuturor autorităților implicate, fac parte din Planul de Management al Riscului la Inundații elaborat în baza hărților de hazard și de risc la inundații. Până în prezent s-au realizat măsurători topobatimetrice, s-a completat modelul numeric al terenului și s-au colectat informații privind pagubele potențiale. Acestea stau la baza realizării modelărilor hidraulice și elaborării hărților de hazard și de risc la inundații. Totodată, s-a demarat etapa de screening tehnic pentru întocmirea noului Plan de Management al Riscului la Inundații pentru următorii 6 ani.

Proiectul se adresează în special celor care trăiesc în zonele expuse riscului la inundații iar etapele de informare sunt importante pentru pregătirea publicului în vederea consultării și participării acestuia la luarea deciziilor. Astfel, autoritățile locale și fiecare cetățean care trăiesc în zonele cu potențial risc la inundații vor putea conștientiza pericolul la care sunt expuși și vor putea adopta un comportament adecvat și imediat în situații extreme.

 

Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS ” este derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în parteneriat cu Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), cu sprijinul Băncii Mondiale.

 

Consultare public plan managemnet

Consultarea publicului privind Proiectul Planului de Management actualizat (2021) al spațiului hidrografic Argeş-Vedea

 

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea a fost publicat pe website-ul său https://agwater.ro/, la secțiunea Consultarea publicului, proiectul Planului de Management actualizat (2021) al spațiului hidrografic Argeş-Vedea.

Documentul este disponibil pentru informarea și consultarea publicului până la finalul lunii decembrie 2021. Un capitol important al documentului îl reprezintă Programul de măsuri care cuprinde toate măsurile ce trebuie luate, astfel încât obiectivele de mediu să fie atinse până în 2027. Aceste măsuri răspund principalelor probleme din spațiul hidrografic Argeş-Vedea.

Aplicarea cu stricteţe a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul apelor condiționează reuşita implementării programelor de măsuri care se adresează atât autorităţilor locale şi regionale, agenţiilor din domeniul mediului, tuturor factorilor interesați din domeniul apei, cât şi utilizatorilor de apă. Actorii locali implicaţi în aplicarea programelor de măsuri la nivel teritorial fixează cadrul de acţiune în domeniul apei, precum şi modalităţile de finanţare.

Pentru a afla părerea dumneavoastră despre acest document, vă adresăm invitația de a fi parte a acestui proces de consultare, prin implicarea dumneavoastră direct, astfel încât să ne sprijiniți în identificarea corectă a problemelor în domeniul gospodăririi apelor precum și a măsurilor care necesită a fi întreprinse.

Toate sugestiile, propunerile și comentariile dumneavoastră le puteți transmite scriindu-ne pe adresa de e-mail: [email protected].

Documentul se regaseste pe site-ul ABA Argeș-Vedea, sectiunea Consultarea publicului, subsectiunea Directiva Cadru Apa – Materiale utile.