Hărțile de Hazard și Risc la Inundații (HHRI), reactualizate, pentru spațiul hidrografic Argeș-Vedea au primit avizul favorabil al membrilor Comitetului de Bazin, reunit în ședință extraordinară.

Aceste documente sunt  un instrument esențial care oferă suport în luarea deciziilor privind managementul riscului la inundații. Acestea au fost realizate pentru zonele desemnate ca având un risc potențial semnificativ la inundații. Din evaluarea preliminară, în bazinul hidrografic Argeș-Vedea au rezultat 39 de zone cu risc potențial semnificativ la inundații (APSFR).

Hărțile urmează să fie integrate în Planurile de Apărare locale și județene și pot fi accesate de orice persoană interesată. În cadrul ședinței Comitetetului de Bazin, a fost  prezentat întregul proces de realizare a acestora, dar și modalitatea de accesare și de consultare, astfel încât, autoritățile publice, dar și cetățenii interesați să le poată vizualiza și utiliza într-un mod cât mai eficient.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea le-au comunicat celor prezenți informații detaliate din conținutul acestor documente, realizate în cadrul proiectului RO-FLOODS, coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române cu sprijinul World Bank Romania.

Proiectul urmărește gestionarea eficientă a inundațiilor prin colaborarea instituțiilor publice, a sectorului privat, a societății civile și cetățenilor, reactualizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații și elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații. Acest document constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru diminuarea efectelor potențiale negative ale inundațiilor privind sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, prin măsuri structurale și  nestructurale.

Comitetul de Bazin Argeș-Vedea reunește principalii factori din domeniul gospodăririi apelor, reprezentanți ai administrației și instituțiilor publice (AN Apele Române, Instituțiile Prefectului, Consiliile Județene, Primării, Agenţiile de Protecţia Mediului,  Direcții de Sănătate Publică, Oficii pentru Protecția Consumatorului), operatorilor de rețele de alimentare cu apă și canalizare, O.N.G.-urilor din județele Argeș, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Olt.