2 februarie este data la care este sărbătorită Ziua Mondială a Zonelor Umede. Zonele umede sunt cunoscute sub numele de rinichii pământului. Plantele și solul lor filtrează apa în mod natural și o stochează. Captează dioxidul de carbon din atmosferă și depozitează mai mult carbon decât orice alt ecosistem de pe pământ. Găzduiesc 100 000 de specii de apă dulce, asigură 20% din necesarul global de alimente și acționează ca amortizoare naturale în timpul inundațiilor și furtunilor.

În 1971 a fost semnată Convenția Ramsar, un act internațional sub egida UNESCO, ce stabilește reguli de protecție a ecosistemelor formate din zone umede. România s-a alăturat acestei convenții în 1991 prin înscrierea Deltei Dunării pe lista siturilor Ramsar.

În România sunt 20 de zone umede de importanţă internaţională, cea mai mare fiind Rezervaţia  Biosferei „Delta Dunării”, cu o suprafaţă de 580.000 ha.

Două, din cele 20, se află în bazinul hidrografic Argeș-Vedea

  • Parcul Natural Comana, cu o suprafață de 24.963 ha
  • Balta Suhaia, cu o suprafață de 19.594 ha.

Pentru a menține și valorifica beneficiile zonelor umede, la nivelul Apele Române se caută soluții verzi, viabile, care să redea râurilor luncile inundabile. În baza Directivei Cadru Apă nr. 2000/60/CE aprobat prin HG nr. 392/2023 și a Directivei privind Inundații nr. 2007/60/CE aprobat prin HG nr. 886/2023, au fost eleborate Planuri de Management care conțin și astfel de măsuri. La nivelul Administrație Bazinale de Apă Argeș-Vedea, acestea sunt reamenajarea și restaurarea cursurilor de apă și a luncilor inundabile, identificarea de zone pretabile pentru aceaste măsuri, realizarea de noi acumulări laterale (poldere).