Informare

Avertizare hidrologică pentru fenomene imediate – Cod Portocaliu

​Ca urmare a precipitațiilor înregistrate, prognozate și propagării, în intervalul 22.08.2022, ora 13:10 – 22.08.2022, ora 24:00 se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundație pe râurile din bazinele hidrografice:

–        Vâlsan – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,

–        Doamnei – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,

–      Dâmbovița – afluenți aferenți sectorului aval S.H. Malu cu Flori – amonte acumulare Văcărești, județele Argeș și Dâmbovița.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai ridicată pe unele râuri mici din bazinele hidrografice:

–        Bratia (afluent al râului Râul Târgului),

–        Dâmbovița (afluenții aferenți sectorului S.H. Râncaciov).

În intervalul 22.08.2022 ora 12:00 – 24.08.2022 ora 16:00 se află sub averizare hidrologică Cod Galben râurile:

–        Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman),

–        Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman),

–        Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov),

–        Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte.

Recomandăm atenție sporită și evitarea circulației sau a activităților în zona cursurilor de apă aflate sub avertizarea hidrologică. Unităților administrativ teritoriale le recomandăm să verifice rigolele și canalele de scurgere a apei pentru a nu exista blocaje sau vegetație, care ar putea impiedica scurgerea apei. Aceeași recomandare o facem deținătorilor de poduri și podețe.

Personalul Administrației Bazinale de Apă Argeș Vedea urmărește evoluţia situaţiei hidrometeorologice și acționează în conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase.

Situația hidrologică în bazinul hidrografic Argeș-Vedea

În perioadele secetoase, precum cea prezentă, gestionarea eficientă a resurselor de apă este esențială pentru asigurarea volumelor necesare tuturor folosințelor: alimentare cu apă a populației, industrie, producția de energie electrică, irigații și piscicultură.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea monitorizează și gestionează volumele de apă din lacurile de acumulare astfel încât este asigurat necesarul de apă brut pentru toți beneficiarii care se alimentează în regim centralizat din sursa de apă de suprafață. Măsuri de întrerupere a furnizării apei, pe perioade scurte din zi sau pe timpul nopții, au fost luate de către operatorii de apă, în unele localități din județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, pentru care alimentarea se face din resurse suterane. Aceste măsuri sunt necesare pentru refacerea rezervelor ca urmare a secetei și a consumului excesiv sau pentru asigurarea eficacității procesului de tratare astfel încât să nu fie compromisă calitatea apei.

La nivelul bazinul hidrografic Argeș-Vedea, în principalele zece lacuri de acumulare administrate de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea  și S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. este stocat un volum de apă de 577,45 milioane metri cubi, ceea ce reprezintă 78,4% din capacitatea normală de retenție.

Pe majoritatea cursurilor de apă monitorizate la stațiile hidrometrice, debitele au un regim de scădere sau staționare. La stația hidrometrică Vârtopele (județul Teleorman) pe Pârâul Câinelui s-a constatat apariția fenomenului de secare a cursului de apă.

​Conform prognozei realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în lunile august, septembrie și octombrie regimul hidrologic în bazinul hidrografic Argeș-Vedea se va situa, în general, la valori cuprinse între 30–50% din mediile multianuale lunare.

Verificări pe cursurile de apă din Argeș

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea, împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeş și Gărzii Forestiere au realizat în perioada 2 – 21 mai 2022 acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, dar și cum au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, în judeţul Argeș.

Au fost selectate 58 de localități din 102 existente, pe raza cărora s-a desfășurat acțiunea de verificare, în prezența reprezentanților autorităților locale. Au fost verificate 114 cursuri de apă, cadastrate și necadastrate.

În urma acestei acțiuni s-a constatat existența pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere ale podurilor a 147 de depozite de deșeuri, totalizînd aproape 360 mc de deșeuri. Acestea au fost descoperite pe raza a 55 de localități. Tot pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau secțiuni de scurgere ale podurilor au mai fost găsite 35 depozite de material lemnos, care totalizau 133 de mc.

Referitor la modul în care au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități s-a constatat că în majoritatea localităţilor starea acestora era corespunzătoare în proporţie de  70 – 80 %.

În localitățile în care s-a constatat fie existența depozitelor de material lemnos, fie a deșeurilor, comisiile de control au întocmit procese verbale cu măsuri şi termene pentru soluționarea problemelor. Astfel, nu mai târziu de luna iunie, unitățile administrativ teritoriale vizate trebuie sa realizeze salubrizarea zonelor în care au fost constatate depozitări necontrolate de deşeuri menajere şi asimilabile acestora, decolmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în vederea asigurării scurgerii normale, decolmatarea secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor unde s-au constatat diverse obstacole, menţinerea stării de curăţenie.

În perioada următoare, după expirarea termenelor acordate, vor fi verificate prin sondaj localităţile în care au fost dispuse măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă şi a malurilor acestora.

Atenționare privind posibile creșteri de nivel și debit pe râul Dâmbovița

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a fost informată de către reprezentanții Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeș despre imposibilitatea funcționării Centralei Hidroelectrice Rucăr (aflată pe râul Dâmbovița). Astfel a fost luată decizia ca din barajul Sătic să se deverseze controlat un debit de aproximativ 14 – 15 mc/s, pe albia veche a râului Dâmbovița.

Pentru siguranța cetățenilor, reprezentanții Administrației Bazinală de Apă Argeș-Vedea au solicitat Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș să avertizeze populația din localitățile Rucăr, Dâmbovicioara, Dragoslavele, Stoenești și Cetățeni asupra posibilității creșterii debitului și nivelului râului Dâmbovița, fiind interzisă staționarea sau camparea pe malurile cursului de râu și traversarea prin locuri neamenajate, în zilele de 25-26 mai 2022.

Implicați în campania Curățăm România!

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea participă, prin personalul său, la Campania Națională de Ecologizare “Curăţăm România!”.

Desfășurată sub deviza „O țară fără deșeuri abandonate”, campania inițiată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are ca obiectiv principal, schimbarea percepției și comportamentului instituțiilor, factorilor de răspundere și cetățenilor, în ceea ce privește curățenia și protejarea mediului înconjurător.

Administrația Bazinală de Argeș-Vedea realizează acțiuni de ecologizare pe cursurile de apă și în zonele construcțiilor hidrotehnice. În total se va acționa în aproximativ 90 de locații.

De la demararea campaniei, la data de 4 aprilie 2022, până în prezent, reprezentanții Administrației Bazinale de Argeș-Vedea au participat și la activități educative la nivelul instituțiilor de învățâmânt, pentru formarea comportamentului responsabil al copiilor față de mediul înconjurător. Au fost implicați peste 500 de elevi din toate ciclurile de învățământ.

Campania va continua până la data de 4 mai 2022.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea sărbătorește Ziua Mondială a Apei

A început sărbătoarea apei. Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea celebrează Ziua Mondială a Apei prin acțiuni menite să evidențieze importanța resurselor de apă pentru viață și mediul înconjurător. Tema din acest an este “Apa subterană. Să facem invizibilul, vizibil!” iar sloganul ne îndeamnă, pe fiecare, să o aducem în prim-plan.

Startul activităților s-a dat la începutul lunii martie și se concretizează în activități de igienizare pe cursurile de apă administrate, participări la evenimente dedicate apei sau de promovare pe canalele de informare a publicului.

În data de 23 martie, cu ocazia sărăbătorii apei,  Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea organizează ședința Comitetului de Bazin. Pe ordinea de zi se află avizarea Planului de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș-Vedea (cel de-al treilea ciclu de planificare 2022-2027), prezentarea proiectului ROFLOODS – Implementarea Directivei Inundații Ciclul II – Hărțile de Hazard și Risc la Inundații & Planurile de Management al Riscului la Inundații. Tot în cadrul ședinței Comitetului de Bazin se va desfășura sesiunea de comunicări științifice ,,Apă pentru viitor, viitorul pentru ape”, în care studenți ai Universității din Pitești își vor prezenta lucrările despre apă. Acestă sesiune este unul dintre modurile prin care Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea încurajează pregătirea studenților în acest domeniu, oferindu-le și posibilitatea de a participa la activitatea propriu zisă de gospodărire a apelor.

Alături de instituțiile de învățământ partenere, în perioada 8 – 25 martie desfășurăm activități tematice sub sloganul Zilei Mondiale a Apei 2022 – “Apa subterană. Să facem invizibilul, vizibil”. Parteneri ai proiectului sunt Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Palatul Copiilor Pitești, C.C.D Argeș, Palatul Copiilor Târgu Jiu, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Piteşti, Școala Gimnazială ,,Marin Preda” Pitești, Școala Gimnazială ,,Alexandru Davila” Pitești, Clubul Copiilor Mioveni, Clubul Copiilor Costesti, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pitești, Școala Gimnazială „Traian” Pitești,

Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina, Liceul Tehnologic nr. 1 Mărăcineni Argeș, Liceul de Arte „Dinu Lipatti“ Pitești, S.G.R – Filiala Argeș.

Toate activitățile derulate în scopul sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei sunt mediatizate pe pagina de Facebook Apele Române Argeș-Vedea, în evenimentul creat în aces scop.     ​

Apele Române susține campania ”Apa care are grijă de ape” inițiată de brandul de apă minerală Dorna​

Problema deșeurilor, în special a pet-urilor, pe cursurile de apă, ne afectează pe toți.
Pentru a stopa efectul negativ al acestora, brandul de apă minerală naturală Dorna a montat zilele trecute pe Dâmbovița primul dispozitiv plutitor (Little Trap), situat în amonte de barajul Văcărești, aproape de Târgoviște. Montarea acestuia s-a realizat cu sprijinul echipelor Apelor Române- Apele Române Argeș-Vedea, SHI Văcărești.
Dispozitivul plutitor, denumit The Litter Trap, dezvoltat de organizația non-profit Clean Rivers din Olanda, este realizat din materiale reciclate, el fiind proiectat să strângă până la 5 metri cubi de plastic pe zi. Deșeurile captate sunt trimise către stațiile de sortare, iar ulterior reciclate.
Acțiunea face parte din campania de curățare a râurilor ”Apa care are grijă de ape”, inițiată de brandul de apă minerală naturală Dorna și susținută de Apele Române și Asociatia CSR Nest, în calitate de parteneri.
Până la sfârșitul anului, dispozitive similare vor fi amplasate pe râurile Ialomița, Argeș, Jiu și Mureș, în cadrul aceluiași parteneriat.
Stop poluării cu plastic a apelor! Împreună păstrăm apele curate!

2 februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede

În data de 2 februarie 1971 a fost semnată în orașul Ramsar (Iran) Convenţia asupra zonelor umede, obiectivul fiind conservarea acestor teritorii care servesc ca habitat al păsărilor acvatice, iar pe de altă parte constituie cele mai importante resurse de valoare economică, naturală, științifică și recreativă, a căror pierdere ar fi ireparabilă. Convenia a fost ratificată de România prin Legea nr. 5/1991.

Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de bălți, mlaștini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărata, inclusiv întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu depășește șase metri. Zonele umede fac trecerea de la mediul terestru la mediul acvatic şi sunt unele dintre cele mai productive ecosisteme din lume. Acestea reduc inundațiile, refac rezervele de apă potabilă, filtrează apa curățând-o de substanțele poluatoare, furnizează spații verzi urbane și sunt o sursă de mijloace de existență.

În România sunt 20 de zone umede de importanţă internaţională, printre care:

Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării ( 580.000 ha), Insula Mică a Brăilei (17.586 ha), Parcul

Parcul Natural Porțile de Fier (115.666 ha), Ostroavele Dunării – Bugeac – Iortmac (82.832 ha).

Doua dintre Sit-urile Ramasr se află în bazinul hidrografic Argeș-Vedea. Acestea sunt  Parcul Natural Comana (în județul Giurgiu), cu o suprafață de 24.963 ha și Balta Suhaia (jud Teleorman), cu o suprafață de 19.594 ha.

La nivel mondial pentru acest an a fost aleasă tema: ”Gestionăm Zonele Umede pentru Oameni și Natură”. Din punct de vedere al gestionării resurselor de apă se caută soluții verzi și viabile, în cadrul proiectelor și a programelor de măsuri, pentru a reda râurilor luncile inundabile și mai mult spațiu de acumulare a apei.​

Se va lansa Vizualizatorului Web GIS pentru Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații

Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea, sub coordonarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și Administrației Naționale Apele Române, derulează proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS”.

Principalele rezultate ale acestui proiect vor fi:

·        Reactualizarea Hărților de Hazard la Inundații;

·        Reactualizarea Hărților de Risc la Inundații;

·        Reactualizarea Planului de Management al Riscului la Inundații în bazinul hidrografic Argeș Vedea.

În săptămâna 24 – 28 ianuarie 2022 se va lansa oficial Vizualizatorului Web GIS pentru Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații. Cu ajutorul acestui instrument, factorii interesați (institiții publice, ONG-uri, unități administrativ teritoriale, etc.)  vor putea vizualiza și adăuga comentarii la Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații.

Important! Fiecare set de hărți va fi disponibil pentru examinare doar pentru o perioadă de 2 săptămâni. La sfârșitul acestei perioade hărțile vor fi etichetate ca acceptate și finale.

Hărțile vor deveni disponibile în mod eșalonat de la lansare până la sfârșitul lunii aprilie 2022, când este estimată finalizarea tuturor APSFR-urilor (zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii). Utilizatorii înregistrați în Vizualizatorul Web vor primi notificări prin e-mail atunci când un nou set de hărți va fi disponibil.

La accesarea Vizualizatorului Web, va exista un prim set de hărți pentru revizuire, precum și materiale de sprijin: un ghid de utilizare, o listă de întrebări și răspunsuri frecvente și un tutorial video.

Cei interesați să acceseze Vizualizatorului Web GIS pentru Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații pot transmite pe adresa de e-mail [email protected] datele de contact contact (nume instituție, nume utilizator, adresa de e-mail) pentru crearea conturilor necesare.​

Construcțiile și lucrările hidrotehnice pregătite pentru iarnă

ABA Argeș-Vedea a luat măsuri înainte de începerea sezonului rece, în vederea exploatării în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice, unele fiind cu caracter general dar și cu caracter specific fiecărui obiectiv hidrotehnic. S-a urmărit cuprinderea în program și a unor măsuri pentru asigurarea condițiilor optime de lucru pentru personalul care deservește lucrările hidrotehnice, cum ar fi reinstruirea personalului operativ de tură în vederea însușirii regulilor de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, a echipamentelor hidromecanice și a instalațiilor electrice aferente, în periada rece și a personalului din formațiile de intervenții pentru execuția lucrărilor specifice perioadelor de timp friguros.
Au fost realizate verificări privind starea tehnică și funcțională a echipamentelor hidromecanice, instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, de barbotare de la baraje, stații de pompare, prize de apă, ungerea și gresarea tuturor articulațiilor de la echipamentele hidromecanice, verificarea functionalității surselor de alimentare cu energie electrică, starea tehnică a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare, pregătirea lor pentru perioada de timp friguros.
Specialiștii Apelor Române adaptează Programele de exploatare a lucrărilor hidrotehnice la condițiile de iarnă pe baza prognozelor meteorologice si hidrologice de scurtă durata. După finalizarea verificărilor de toamnă, această activitate integrează în mod responsabil datele obținute de specialiști, atât din exploatarea sistemelor complexe de gospodărire a apelor, cât și cele provenite din activitățile de urmărire și supraveghere a construcțiilor hidrotehnice, care devin esențiale pentru perioada imediat următoare.