Informare

Blocarea curgerii apei pe râuri este interzisă

În ultimele zile, la nivelul ABA Argeș-Vedea, a fost primit un număr mare de sesizari prin care cetățenii reclamă cazuri de blocare a scurgerii apei pe râuri, în diverse zone, cu scopul captării și irigării culturilor. Din această cauză, pe anumite zone, debitele au scăzut foarte mult, chiar până la secare.

Aceste obstrucționări amplifică foarte mult efectele severe ale secetei, dar împiedică și activitatea Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea deoarece volumele evacuate din lacurile de acumulare/nodurile hidrotehnice nu mai ajung la toți beneficiarii instituției și astfel se creează situații greu de gestionat.

Astfel de cazuri au fost semnalate mai ales pe râurile Dâmbovița, Ciorogârla, Sabar, Potop, Vedea.

Informăm populația și reprezentanții unităților administrativ teritoriale (UAT-urilor) asupra interzicerii blocării scurgerii apei pe cursurile de râu (obligații stipulate în Legea Apelor).

Conducerea Administrație Bazinale de Apă Argeș-Vedea a dispus verificări de urgență pe râuri, în special în zonele agricole, acolo unde există suspiciuni de obstrucționare a cursului de apă cu scopul irigării culturilor, fără autorizații de gospodărire a apelor. În zonele în care se identifică astfel de situații, se vor aplica măsurile legale și se va dispune demolarea imediată a conctrucțiilor realizate

Pericol de înec în lacurile de acumulare și cursurile de apă

Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea reamintește populației că scăldatul în lacurile de acumulare și în cursurile de apă, este periculos.

Recomandăm populației să aleagă pentru îmbăiere și recreere ștrandurile și zonele special amenajate. Lacurile de acumulare sau râurile (aval de baraje), reprezintă un pericol atât din cauza curenților care se formeză în timpul deversărilor şi al funcţionării hidrocentralelor cât și a colmatării şi a vegetaţiei din apă. Curenții care se formează în apropierea barajelor în timpul deversării sau funcționării hidrocentralelor sunt foarte puternici și pun în pericol viața celor care se aventurează în aceste lacuri.

Persoanele care se află la plajă, la scăldat sau practică pescuitul în zonele neamenajate, în special în aval de lacurile de acumulare, se expun pericolului de înec în cazul apariției unor viituri, personalul tehnic al barajelor din administrarea ABA Argeș -Vedea neputând vizualiza și alarma întreaga zonă din aval. Evacuarea controlată a unor debite mari de apă din lacurile de acumulare se poate realiza oricând, ca urmare a înregistrării unor precipitații în zone amonte de cele în care se efectuează deversări.

Atenționarea “Pericol de înec” este inscripţionată și pe digurile lacurilor de acumulare, prin urmare cei care o ignoră, aleg conștinent riscul. Aceeași recomandare este adresată și persoanelor care practică pescuitul (amatori sau profesioniști), să folosească  zonele special amenajate pentru acest sport.

Comitetul de Bazin Argeș-Vedea, întâlnire pe tema Dunării

Membrii Comitetului de Bazin Argeș-Vedea s-au reunit în municipiul Giurgiu pentru celebrarea Zilei Internaționale a Dunării. Sărbătorită oficial în toate țările dunărene pe 29 iunie, anul acesta, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a dedicat mai multe zile activităților de celebrare a acesteia.

Întrunirea Comitetului de Bazin a constituit evenimentul central al sărbătoririi Zilei Dunării. Prezidată de subprefectul județului Argeș, Bogdan Minciunescu și directorul ABA Argeș-Vedea, Bogdan Angelin David, ședința s-a axat pe dezbaterea problemelor ce revin țării noastre în administrarea celui mai lung sector al Dunării. În grija Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea se află spațiul hidrografic al fluviului Dunărea cuprins între orașele Turnu Măgurele și Oltenița în zona administrată prin SGA Teleorman și SGA Giurgiu, subunitațile ABAAV.

”Să păstrăm Dunărea albastră”, tema propusă de Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR) și pentru acest an, este un îndemn clar către țările din bazinul internațional al Dunării de a acționa în sensul protejării și conservării resurselor de apă. Fie că vorbim de asigurarea calităţii apei, de protejarea habitatelor pentru specii rare, de îndiguiri, desecări sau de folosirea responsabilă a albiilor râurilor, de poluarea urbană şi industrială, toate acestea sunt probleme care necesită răspunsuri şi acţiuni adecvate.

În cadrul ședinței Comitetului de Bazin a avut loc și ediția a VII-a e Sesiunii de comunicări știintifice “APĂ pentru viitor, viitorul pentru APE“, în care studenți ai Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Centrul Universitar Pitești, au avut posibilitatea de a experimenta practic, discursul public. În fața membrilor comitetului și a invitaților, ei și-au prezentat studiile despre reursele de apă, ABAAV dorind astfel să încurajeze pregătirea viitorilor specialiști de mediu.

Copiii au fost și ei parte a evenimentului dedicat fluviului. Pe faleza Dunării, a fost instalat cortul “cunoașterii”, în care participanții au făcut o excursie imaginară pe traseul fluviului, au observat microplantele dintr-o picătură de apă din Dunăre și au urmărit cu mare curiozitate experimentele efectuate de specialiștii de la Laboratorul de Calitate a Apei Giurgiu. Veselia, desenele pe asfalt, diplomele și premiile au completat activitatea. La final, cei mici au primit cadouri și au făcut o plimbare pe Dunăre cu nava pusă la dispoziție de către Administrația Porturilor Dunării Fluviale (AFDJ) Giurgiu.

Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când Ziua Dunării este sărbătorită de toate țările dunărene, dar și 30 de ani de la semnarea Convenției privind Cooperarea pentru Protecția și Utilizarea Durabilă a fluviului Dunărea. Pe 29 iunie 1994, la Sofia, România semna Convenția, alături de alte țări dunărene și de Comisia Europeană, fiind unul din primele momente în care colaborarea României cu Uniunea Europeană devenea o realitate palpabilă.

Salariații Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea învață să acorde primul ajutor

O parte dintre salariații Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea se pregătesc pentru a acorda primul ajutor în situații care pun viața unei persoane în pericol. Această pregătire se realizează la cursurile de prim-ajutor desfășurate conform ultimelor protocoale în vigoare pentru stabilizarea pacientului până la sosirea echipajului specializat. 

Deoarece instituția administrează lucrări/construcții hidrotehnice situate în zone izolate sau îndepărtate de localități, ceea ce presupune un timp mai mare până la sosirea unui echipaj medical specializat, la cursuri participă cu prioritate, salariații care lucrează la baraje sau formațiile de lucru din aceste zone.

Primul ajutor de bază este doar un ajutor temporar acordat în caz de urgență pentru salvarea vieții, prevenirea unor complicații ulterioare și ameliorarea suferințelor până în momentul în care un serviciu medical adecvat poate să intervină.

În timpul cursului participanții învață să efectueze resuscitare cardio pulmonară, utilizarea defibrilatorului extern automatizat, recunoașterea stării de inconștiență, punerea persoanei inconștiente în poziția laterală de siguranță, eliberarea căilor respiratorii, manevra Heimlich.

În orice urgenţă de grad 0 sau 1, acţiunea în primele minute de colaps face diferenţa între viaţă şi moarte. Deşi o inimă poate fi repornită şi după 30 de minute de stop cardio-respirator, leziunile la nivel cerebral sunt ireversibile.

 

Cursurile sunt gratuite și sunt realizate de către personal autorizat din cadrul Fundației Leul Albastru, o organizație non-guvernamentală care funcționează în ariile de acțiune educațională, socială și medicală, sprijinirea copiilor aflați în situații de risc prin programe educaționale și acțiuni umanitare.

 

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea este instituția publică a cărei activități se referă la cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, precum și administrarea infrastructurii Sistemului de gospodarire a apelor. ABA Argeș Vedea îşi desfaşoară activitatea pe teritoriile a şase judeţe: Argeş, Dâmboviţa, Olt, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi municipiul Bucureşti, prin tot atâtea Sisteme de Gospodărire a Apelor, acoperind bazinele hidrografice ale râurilor Argeş, Vedea, Călmăţui şi fluviul Dunărea. 

 

Cod Galben pe unele râuri din nordul bazinului hidrografic Argeș-Vedea

Ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană ȋnaltă şi propagării,hidrologii INHGA au emis Cod galben pe unele sectoare de râuri din bazinele hidrografice

– Argeş (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa),

– Dâmbovița (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa).

Avertizarea a intrat în vigoare astăzi, de la ora 12:00 și este valabilă până vineri, 26 aprilie, la ora 10:00.

Avertizarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Argeş, Dâmboviţa.

Echipele Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea monitorizează permanent, inclusiv în teren, debitele și nivelurile crescute ale apelor și asigură exploatarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice din administrare.

Recomandăm riveranilor să realizeze curațarea șanțurilor și rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, să evite activitățile sezoniere inclusiv circulația (și cu autovehicule) în zonele aflate sub avertizare, să nu traverseze cursurile de apă, în special pe cele aflate sub coduri hidrologice.

Lucrări de intervenție pe râul Dâmbovița

 Un fenomen numit vortex, format pe râul Dâmbovița în municipiul București, în zona biefului Operetă, a dus la măsura golirii biefului pentru analiza efectelor fenomenului și dispunerea măsurilor de remediere.

În urma evaluării la fața locului a incidentului, specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea și ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov-București au decis în data de 25 martie 2024, de comun acord cu constructorul, menținerea în continuare a acestuia gol pentru următoarea perioadă de timp. Această măsură se impune în vederea realizării unei estimări fizice și valorice corecte a lucrărilor de reabilitare necesare pentru remedierea situației. Finanțarea lucrărilor va fi asigurată din sursele proprii ale instituției.

Manevrele de golire totală a biefului Operetă au fost executate controlat duminică, în data de 24 martie, cu scopul de a fi asigurate condițiile optime pentru vizualizarea zonei.

Vortexul a fost identificat de agentul hidrotehnic din cadrul Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București la Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea. Până în acest moment s-a intervenit în regim de urgență, cu forțe proprii pentru a opri inflitrația apei în caseta suterană.

​În același timp, în urma golirii biefului Operetă, au fost identificate o serie de deșeuri reprezentând lucruri aruncate de oameni în cuva de apă curată a râului Dâmbovița, roți de mașină, trotinete (peste 20) etc. Facem un apel la populație de a fi mai responsabilă cu mediul și natura din jurul său. Cu toții trebuie să înțelegem că pentru a avea ape curate, este nevoie să aruncăm gunoaiele doar în locurille special amenajate. Totodată, în interiorul localității și în jurul acesteia, responsabilitatea salubrizării cursurilor de apă revine autorităților locale în conformitate cu prevederile ORDONANȚĂ nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

Încep lucrările pe pârâul Valea Caselor în localitatea Dragoslavele

În anul 2024 va începe execuția lucrărilor la obiectivul de investiții “Amenajare împotriva inundațiilor pârâul Valea Caselor în localitatea Dragoslavele, județul Argeș”, realizat de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

Lucrările propuse și aprobate a se executa pentru amenajarea cursului de apă Valea Caselor în intravilanul localității Dragoslavele sunt:  regularizarea albiei pe o lungime de 4 km, consolidări de mal din ziduri de piatră (cu o inălțime de 2 metri) pe lungimea de 4 865 de metri, reabilitarea zid si subzidire pe o lungime de 1290 metri, reabilitarea căderilor existente pe o lungime de 5 metri, refacerea a 3 praguri de retenție, 32 de căderi de beton. Pârâul Valea Caselor este afluent de stânga al Râului Dâmbovița, pe teritoriul localității Dragoslavele în Județul Argeș. Amenajarea pârâului Valea Caselor și realizarea unor lucrări de protecție a albiei este necesară pentru punerea în siguranță, reducerea riscului la inundații a comunităților riverane și pentru diminuarea pagubelor produse de inundații în localitate.

Un alt obiectiv de investiții, pentru care în anul 2024 este prevăzută începerea lucrărilor, este

Regularizare Valea Poienarii de Muscel – județul Argeș”. Proiectul are o valoare de 23,2 milioane lei cu TVA. Conform studiului de fezabilitate, în vederea reducerii gradului de risc la inundații și evitarea pagubelor în zonele traversate de Valea Poienari se vor executa: consolidări de mal din zidărie de piatră și beton; lucrări transversale din beton pentru compensarea pantei și menținerea talvegului  albiei (praguri și căderi).

Un obiectiv de investiții, aflat în curs de recepție a lucrărilor în acest an, este reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică la barajul Pecineagu (situat pe cursul superior al râului Dâmbovița), unul dintre cele mai mari baraje pe care Administrația Bazinală de Apă le are în administrare. Au fost înlocuite echipamentele uzate fizic și moral din punctul de transformare.  Lucrarea a constat și în construcția unei linii electrice subterană deoarece linia electrică aeriană necesită frecvente reparații ca urmare a avariilor produse în condiții meteorologice nefavorabile (căderi de arbori, alunecări de teren, etc.). Investiția are o valoare de peste 2,8 milioane lei.

În anul 2023 la obiectivul de investiții Regularizare pârâu Budeasa, comuna Budeasa, zona de debusare în rigola de dig, mal drept acumulare Mărăcineni, județul Argeș au fost realizate protecții de mal în valoare de 1 milion de lei.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea are în administrare și întreținere 52 de lacuri de acumulare (din care 48 permanente și 4 nepermanente),  12 baraje de priză, 18 noduri hidrotehnice,  4 statii de pompare, 218 km îndiguiri, 293 km apărări și consolidări de maluri, 320 km regularizări de albii. Pentru toate aceste obiective ABA AV, prin serviciile de specialitate, propune și asigură execuția de lucrări de investiții, reparații și întreținere pentru exploatarea în condiții de siguranță, la parametrii proiectați.

 

Ziua Mondială a Zonelor Umede

2 februarie este data la care este sărbătorită Ziua Mondială a Zonelor Umede. Zonele umede sunt cunoscute sub numele de rinichii pământului. Plantele și solul lor filtrează apa în mod natural și o stochează. Captează dioxidul de carbon din atmosferă și depozitează mai mult carbon decât orice alt ecosistem de pe pământ. Găzduiesc 100 000 de specii de apă dulce, asigură 20% din necesarul global de alimente și acționează ca amortizoare naturale în timpul inundațiilor și furtunilor.

În 1971 a fost semnată Convenția Ramsar, un act internațional sub egida UNESCO, ce stabilește reguli de protecție a ecosistemelor formate din zone umede. România s-a alăturat acestei convenții în 1991 prin înscrierea Deltei Dunării pe lista siturilor Ramsar.

În România sunt 20 de zone umede de importanţă internaţională, cea mai mare fiind Rezervaţia  Biosferei „Delta Dunării”, cu o suprafaţă de 580.000 ha.

Două, din cele 20, se află în bazinul hidrografic Argeș-Vedea

  • Parcul Natural Comana, cu o suprafață de 24.963 ha
  • Balta Suhaia, cu o suprafață de 19.594 ha.

Pentru a menține și valorifica beneficiile zonelor umede, la nivelul Apele Române se caută soluții verzi, viabile, care să redea râurilor luncile inundabile. În baza Directivei Cadru Apă nr. 2000/60/CE aprobat prin HG nr. 392/2023 și a Directivei privind Inundații nr. 2007/60/CE aprobat prin HG nr. 886/2023, au fost eleborate Planuri de Management care conțin și astfel de măsuri. La nivelul Administrație Bazinale de Apă Argeș-Vedea, acestea sunt reamenajarea și restaurarea cursurilor de apă și a luncilor inundabile, identificarea de zone pretabile pentru aceaste măsuri, realizarea de noi acumulări laterale (poldere).

Fenomene de iarnă in bazinul hidrografic Argeș-Vedea

Temperaturile cu valori negative au dus la apariția formațiunilor de gheață pe unele cursuri de apă din bazinul hidrografic Argeș-Vedea. Temperatura minimă înregistrată în data de 22 ianuarie a fost de -15C la stația hidrometrică Slobozia, pe râul Dâmbovnic, în timp ce la Pitești au fost înregistrate – 8C.

Pe râul Arefu, la Arefu, s-a format pod de gheață continuu iar pe pârâul Râușor (stația hidrometrică Rucăr) s-a format gheață la fund. La stația hidrometrică Ciumești, pe Râul Doamnei, curg ghețuri care acoperă 10% din suprafața apei.

Pe râurile Dâmbovița, Râul Doamnei, Bratia, Târgului, Bughea, Argeșel, Dâmbovnic, Neajlov, Cârcinov, Sabar, se semnalează gheață la mal.

Stratul de zăpadă măsoară 10 cm la barajul Pecineagu și 5 cm la barajul Râușor,   14 cm la stația hidrometrică Tătărăștii de Sus pe râul Teleorman și la Ciobani pe râul Cotmeana.

În zilele următoare formațiunile de gheață vor fi în intensificare și extindere pe majoritatea râurilor.

Măsurătorile realizate la stațiile hidrometrice indică o scădere a nivelurilor apei pe cele mai multe râuri din bazinul hidrografic Argeș-Vedea, tendință care se va menține.

Serviciile de specialitate din cadrul ABA Argeș Vedea monitorizează fenomenele pe toate cursurile de râu şi în lacurile de acumulare.

La această dată în principalele lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Argeș este stocat un volum de apă de aproximativ 525 milioane metri cubi (reprezentând 71% din capacitatea de retenție).

ABA Argeș-Vedea continuă aplicarea măsurilor pentru timpul friguros care asigură exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare: verificarea

stării tehnice și funcționale a echipamentelor hidromecanice, a instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, a surselor de alimentare cu energie electrică, îndepărtarea obstacolelor care ar putea provoca îngrămădiri de sloiuri pe anumite cursuri de apă. Programul pentru timp friguros va fi aplicat pe toată perioada rece. ​

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (TITULARUL PROIECTULUI)