De sărbătoarea Dunării a fost aprobat

Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare

În data de 29 iunie, țările din bazinul fluviului Dunărea  sărbătoresc Ziua Dunării, tema de anul acesta fiind Keep the Danube Blue – Să păstrăm Dunărea albastră.

Spațiul hidrografic al fluviului Dunărea aflat în grija Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea se întinde pe o lungime de aproximativ 171 de km, fiind cuprins între kilometrii 601 și 430, între orașele Turnu Măgurele și Oltenița.

Fenomenele extreme au afectat și fluviul Dunărea, anul 2022 fiind caracterizat de un regim hidrologic deficitar, cu debite minime înregistrate. În schimb, anii 2006, 2014-2016 ne-au arătat puterea debitelor mari înregistrate pe fluviului Dunărea.

La nivelul bazinului Dunării, principiile managementului integrat al resurselor de apă sunt aplicate în special prin coordonarea implementării Directivei Cadru Apă și a Directivei privind Inundațiile.

Ca în toate domeniile, acțiunile în echipă ale ABA Argeș-Vedea, unitățile județene, ANIF, primăriile riverane Dunării, precum și celelalte instituții și operatori economici direct implicați, pot conduce la un management responsabil, în folosul fluviului și al comunităților.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a sărbătorit evenimentul la Giurgiu în cadrul ședinței Comitetului de Bazin la care au luat parte reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai operatorilor de apă, ai instituțiilor publice, ai agenților economici și ai ONG-ului pentru protecția mediului.

În cadrul ședinței a fost prezentat și avizat Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare în bazinul hidrografic Argeș, un document strategic care conține măsurile ce trebuie luate de către toți cei implicați în managementul resurselor de apă, în cazul apariției sau prognozării fenomenului de secetă hidrologică la folosințele consumatoare de apă din surse de suprafață.

Partea a doua a ședinței a fost rezervată sesiunii de comunicări știintifice “APĂ pentru viitor, viitorul pentru APE“ – ediţia a VI-a, în cadrul căreia studenți ai Universității din Pitești, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, au prezentat studiile lor despre reursele de apă. Acest eveniment este și modul în care instituția noastră dorește să contribuie la formarea viitorilor specialiști de mediu.

            În același timp pe faleza Dunării, în portul Giurgiu, a fost desfășurată o activitate dedicată copiilor dar și părinților însoțitori. Copiii s-au distrat desenând pe asfalt, au observat microplantele dintr-o picătură de apă din Dunăre, au asistat la experimentele cu substanțe chimice efectuate de specialiștii de la Laboratorul de Calitate a Apei Giurgiu. La final au primit cadouri și au făcut o plimbare pe Dunăre cu nava Sarmisegetusa a Administrației Naționale Apele Române.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Dunării vă îndemnăm: “Să păstrăm Dunărea albastră! Doar împreună putem să păstrăm apele curate!”.