Un proiect nou al Administrației Naționale „Apele Române”: Reconfigurarea mecanismului economic pentru finanțarea sustenabilă a infrastructurii de apă în România

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) și Banca Mondială (BM), prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au încheiat un Acord de Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile, intrat în vigoare la data de 28 Septembrie 2022 prin care se va derula proiectul Asistență tehnică pentru reconfigurarea mecanismului economic pentru finanțarea sustenabilă a infrastructurii de apă în România”. Detalii, aici

Managementul resurselor de apă in România deține un istoric îndelungat, de aproximativ 100 de ani de la înființarea unui departament de ape, dar și de la organizarea acestuia pe bazine hidrografice. Acest istoric este completat de introducerea unui sistem de plăti pentru costurile generate de gospodărirea sustenabilă a resurselor de apă începând cu anii 1990, prin promovarea unor acte legislative specifice mecanismelor de plăți în domeniul gospodăririi apelor.

România este printre primele țări europene producătoare de energie electrică din utilizarea apei, prietenoasă cu mediul și care contribuie la realizarea Pactului Verde European. Acesta urmărește îmbunătățirea bunăstării și sănătății cetățenilor și generațiilor viitoare. România deține o infrastructură de apă semnificativă, construită în ultimii 70 de ani, cu scopul de a asigura securitatea apei pentru țară și protejarea populației la inundații. Acest lucru vine cu provocări din cauza îmbătrânirii și necesitatea întreținerii acesteia, accentuate de schimbările climatice prin creșterea riscurilor de secetă și inundații.

Guvernul României s-a angajat să susțină reformele și îmbunătățirile în sectorul apei, iar ANAR, ca instituție responsabilă de managementul resurselor de apă, urmărește să-și îmbunătățească performanța și resursele pentru a face față provocărilor tot mai mari.

Prin intermediul asistenței tehnice, ANAR își propune reconfigurarea mecanismului economic, prin îmbunătățirea eficienței costurilor și optimizarea resurselor necesare, pentru o gestionare durabilă a infrastructurii de apă existente și dezvoltarea noii infrastructuri în contextul schimbărilor climatice. În acest fel, sunt asigurate atât resursele de apă necesare, cât și reducerea riscului la inundații pentru întreaga populație a României. Asistența tehnică include următoarele componente:

  • Componenta 1: Sprijin tehnic pentru reconfigurarea (consolidarea) mecanismului economic al ANAR
  • Componenta 2: Sprijin tehnic pentru îmbunătățirea performanței economice și a practicilor de management al activelor, în conformitate cu bunele practici internaționale

Proiectul de asistență tehnică este realizat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul I Tranziție verde – Componenta C1: Managementul apei care include proiectul de reformă: R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al ANAR în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile.

Termenul de implementare al proiectului de reformă, respectiv intrarea în vigoare a noului mecanism economic al ANAR prin modificarea Legii Apelor nr. 107/1996 este Q3 2024.

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Mai multe detalii, puteți găsi aici (site-ul programului) și Facebook.