Știai că în această perioadă se desfășoară în întreaga țară o amplă campanie de inventariere a sistemelor indviduale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor menajere?

Este bine ca tu să utilizezi un sistem individual adecvat pentru că astfel protejezi nu numai resursele de apă de suprafață și subterane, dar și sănătatea ta.

Să cunoști situația privind sistemele individuale adecvate (așa numitele „fose septice”, „bazine vidanjabile”) este o necesitate deoarece multă lume le folosește, însă nu se cunoaște de care tip sunt și cum funcționează.

Acolo unde încă nu este construită o rețea de canalizare, aceste sisteme contribuie la reducerea poluării mediului înconjurător, respectiv a apelor și la crearea unor condiții de viață sigure.

Când un astfel de sistem poate fi considerat ca fiind adecvat?

Sistemele individuale sunt conforme atunci când acestea sunt în principal bazine de colectare sau alte tipuri de containere impermeabile, iar apele menajere sunt colectate, vidanjate și transportate în mod regulat la o rețea de canalizare sau la o stație de epurare.

Dacă sistemul individual realizează și epurarea apelor menajere în ministații de epurare standardizate, atunci se asigură o epurare la o calitate corespunzătoare normelor naționale. Acolo unde încă nu este construită o rețea de canalizare, un astfel de sistem contribuie la reducerea poluării mediului înconjurător, respectiv a apelor și la crearea unor condiții de viață sigure.

Iată de ce autoritățile administrațiilor publice locale solicită cetățenilor și persoanelor juridice să declare sistemele individuale adecvate (și nu latrinele și puțurile absorbante) pentru înregistrare într-un registru de evidență la nivel de unitate administrativ teritorială.

Toate aceste informații vor fi preluate într-un sistem național informatic creat la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” (realizat din fonduri europene printr-un proiect național, cod SIPOCA 588). Acesta va deveni funcțional la începutul anului viitor și va reprezenta un punct de plecare pentru analiză și aplicare de politici publice pentru cetățeni, acolo unde este prioritar.​