Arhivă

Anunt concurs intern pentru promovarea pe o funcţie contractuală de conducere, Șef Sistem Hidrotehnic Independent din cadrul Sistemului Hidotehnic Independent Văcărești, A.B.A.A.V.

Anunț organizare examen de promovare SGA Teleorman – Compartimentul Exploatare Lucrari

Anunț organizare examen de promovare SGA Teleorman – Biroul Hidrologie

Anunț organizare examen de promovare A.B.A.A.V. Sediu- Biroul Hidrologie Pitesti

Anunț organizare examen de promovare A.B.A.A.V. Sediu- Biroul Hidrologie Pitesti

Anunț organizare examen de promovare A.B.A.A.V. Sediu- Biroul Hidrologie Campulung

Anunț organizare examen de promovare A.B.A.A.V. Sediu- Biroului Hidrologie Pitesti

Anunț organizare examen de promovare S.G.A Ilfov Bucureşti – Biroul Hidrologie

Anunț organizare examen de promovare A.B.A.A.V. Sediu- Laborator Calitatea Apelor

Anunț organizare examen de promovare A.B.A.A.V., S.H.I. Olt, compartiment Sănătate și Securitate în Muncă