O nouă ședință de lucru a Comitetului de Bazin Argeș-Vedea a fost organizată cu ocazia finalizării de către Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea și predării către Consiliile Județene a  Hărților de Hazard și de Risc la Inundații, elaborate în cadrul Ciclului al II – lea de implementare al Directivei Inundații 60/CE/2007.

Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații sunt documente elaborate în cadrul Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii aferente Administraţiilor Bazinale de Apă și al fluviului Dunărea, recent aprobate prin Hotărâre de Guvern. Acestea conțin informații importante pentru creșterea gradului de conștientizare a populației și a autorităților și pentru a ghida planificarea spațială luând în considerare riscul de inundații.

Toate aceste sunt realizate în cadrul proiectului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională Apele Române și cu sprijinul World Bank Romania.

Un alt subiect pe ordinea de zi a fost prezentarea principalelor prevederi ale OUG 52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apelor – anexa nr. 7.3 – utilizarea domeniului public, în vederea traversării/subtraversării bunurilor administrate de către AN Apele Române.

Ședința desfășurată la sediul Instituției Prefectului Județul Teleorman, a fost condusă de prefectul județului Argeș în calitate de Președinte al Comitetului de Bazin Argeș-Vedea și a reunit principalii factori din domeniu apelor, instituțiile administrației publice locale, utilizatorii de apă din bazin, dar și organizațiile non-guvernamentale locale.  ​