Informare

Pregătiri pentru iarnă la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea a finalizat verificarea construcțiilor și lucrărilor hidrotehnice administrate pentru a fi pregătite de funcționarea în perioada de timp friguros. Înainte de începrea sezonului rece ABA Argeș-Vedea a luat măsuri pentru exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice, unele fiind cu caracter general iar altele cu caracter specific fiecărui obiectiv hidrotehnic administrat.

Au fost realizate verificări privind starea tehnică și funcțională a echipamentelor hidromecanice, instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, de barbotare de la baraje, stații de pompare,  prize de apă, ungerea și gresarea tuturor articulațiilor de la echipamentele hidromecanice, verificarea functionalității surselor de alimentare cu energie electrică, starea tehnică a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare, pregătirea lor pentru perioada de timp friguros.

Specialiștii Apelor Române adaptează Programele de exploatare a lucrărilor hidrotehnice la condițiile de iarnă pe baza prognozelor meteorologice si hidrologice de scurtă durata. După finalizarea verificărilor de toamnă, această activitate integrează în mod responsabil datele obținute de specialiști, atât din exploatarea sistemelor complexe de gospodărire a apelor, cât și cele provenite din activitățile de urmărire și supraveghere a construcțiilor hidrotehnice, care devin esențiale pentru perioada imediat următoare.

Administrarea lucrărilor hidrotehnice în sezonul rece se face pe baza unui program specific, aplicat în perioada noiembrie 2023 – martie 2024 și intitulat “Programul de măsuri pentru expoatarea lucrărilor hidrotehnice în perioada de timp friguros”.​

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Acumularea Bascov golită controlat

Lacul de acumulare Bascov, situat pe cursul râului Argeș, amonte de localitatea Pitești, este în curs de golire controlată.

Procesul, care presupune golirea totală a acumulării, a început în data de 10 noiembrie. Prin această măsură sunt asigurate condițiile de lucru necesare pentru ca Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș să poată realiza activitățile de întreținere a echipamentelor și instalațiilor proprii de la centrala hidroelectrică – baraj Bascov.

Conform programului de execuție a reparațiilor, estimăm că până la data de 20 noiembrie 2023 lacul va fi din nou plin.

Deși pentru unele persoane poate fi tentantă intrarea în cuveta lacului golit, le avertizăm că riscă accidentări și pot își pune viața în pericol.

​Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a transmis informarea privind golirea lacului de acumulare Bascov către toate instituțiile județene cu atribuții în acest domeniu.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea

O nouă ședință de lucru a Comitetului de Bazin Argeș-Vedea a fost organizată cu ocazia finalizării de către Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea și predării către Consiliile Județene a  Hărților de Hazard și de Risc la Inundații, elaborate în cadrul Ciclului al II – lea de implementare al Directivei Inundații 60/CE/2007.

Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații sunt documente elaborate în cadrul Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii aferente Administraţiilor Bazinale de Apă și al fluviului Dunărea, recent aprobate prin Hotărâre de Guvern. Acestea conțin informații importante pentru creșterea gradului de conștientizare a populației și a autorităților și pentru a ghida planificarea spațială luând în considerare riscul de inundații.

Toate aceste sunt realizate în cadrul proiectului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională Apele Române și cu sprijinul World Bank Romania.

Un alt subiect pe ordinea de zi a fost prezentarea principalelor prevederi ale OUG 52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apelor – anexa nr. 7.3 – utilizarea domeniului public, în vederea traversării/subtraversării bunurilor administrate de către AN Apele Române.

Ședința desfășurată la sediul Instituției Prefectului Județul Teleorman, a fost condusă de prefectul județului Argeș în calitate de Președinte al Comitetului de Bazin Argeș-Vedea și a reunit principalii factori din domeniu apelor, instituțiile administrației publice locale, utilizatorii de apă din bazin, dar și organizațiile non-guvernamentale locale.  ​

 

Nu putem aduna cât pot unii arunca!

Este semnalul de alară pe care il trage Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea referitor la gunoaiele care ajung în ape.

Cu ajutorul personalului de la Formația Baraj Golești și Formația Cursuri de Apă Topoloveni (Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeș) au fost adunat deșeurile “poposite”, după călătoria pe apă, în fața stavilelor clapet ale barajului Golești.
Pet-uri, papuci, bucăți de polistiren și plastic au fost colectate bucată cu bucată. În total 15 metri cubi de deșeuri și-au încheiat “călătoria” pe apă. Și formațiile Întreținere Cursuri de Apă Câmpulung și baraj Râușor au igienizat coronamentul, paramentul amonte și aval ale barajului Râușor (râul Târgului, comuna Lerești, Argeș). La final, munca lor a însumat 37 de saci cu deșeuri și o zonă curată.
“Colectarea deșeurilor din râuri și lacuri este o muncă sisifică pe care noi, gospodarii de ape, o ducem constant pentru a avea o apă curată. Faptele iresponsabile ale celor certați cu bunul simț au impact asupra resurselor de apă și asupra noastră, a tuturor, afectând calitatea vieții.’’- Bogdan DAVID, director ABA Argeș-Vedea

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea s-a implicat și anul acesta în proiectul Let’s Do It, România!. Cu ajutorul personalului propriu din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor Argeș, Ilfov București, Teleorman și Sistemelor Hidrotehice Independente Olt și Văcărești au fost colectate cantități importante de deșeuri din zonele administrate.​

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Rezervele de apă în bazinul hidrografic Argeș

Lipsa precipitațiilor din ultima perioadă a accentuat fenomenul de secetă pedologică, în special în partea de sud a bazinului hidrografic Argeș Vedea.

Conform ultimelor raportări primite din partea autorităților locale, în zece comune de pe teritoriile județelor Argeș, Giurgiu și Ilfov, furnizare apei din sistemul de alimentare centralizat este restrictionata pe parcursul nopții pentru refacerea cantităților de apă din rezervoare. În comuna Brăduleț, din județul Argeș, 12 fântâni au secat. Comuna nu dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apă, alimentarea făcându-se doar de surse individuale.

În privința cantităților de apă gestionate de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, bazinul hidrografic Argeș beneficiează de o rețea vastă de lacuri de acumulare cu folosințe complexe, astfel încât volumele de apă existente la ora actuală (aproximativ 624 milioane de metri cubi 84,8 % grad de umplere în principalele lacuri) asigură și vor asigura fără probleme necesitățile de alimentare cu apă a populației din sursă de suprafață.

În cadrul ședinței Comitetului de Bazin ABA Argeș Vedea din luna iunie 2023, a fost aprobat Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare în Bazinul Hidrografic Argeș, un document strategic care conține măsurile ce trebuie luate de către toți cei implicați în managementul resurselor de apă, în cazul apariției sau prognozării fenomenului de secetă hidrologică la folosințele consumatoare de apă din surse de suprafață.

​Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea este furnizorul principal de apă de suprafaţa pentru alimentarea populaţiei, industriei şi agriculturii din întregul bazin hidrografic, revenindu-i sarcina asigurării necesarului de apă pentru populaţia municipiilor Bucureşti şi Piteşti. Astfel, toate  obiectivele hidrotehnice sunt monitorizate permanent acţionându-se atât în perioadele de secetă cât şi în perioadele de ape mari (inundaţii) sau alte dezastre, în baza unor regulamente de exploatare aprobate de către Administraţia Naţională Apele Române.

Investiție importantă la unul dintre cele mai mari baraje din România, barajul Pecineagu

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea realizează reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică la unul dintre cele mai mari baraje pe care le are în administrare, barajul Pecineagu, aflat pe râul Dâmbovița. Lucrarea constă în construcția unei linii electrice subterană deoarece linia electrică aeriană necesită frecvente reparații ca urmare a avariilor produse în condiții meteorologice nefavorabile (căderi de arbori, alunecări de teren, etc.). Totodată se vor înlocui echipamentele uzate fizic și moral din punctul de transformare. Investiția are o valoare de peste 2 800 000 lei.

Pecineagu este unul dintre cele mai mari baraje de anrocamente din Europa, fiind  încadrat în clasa I și categoria B de importanță. Construcția a fost pusă în funcțiune în anul 1983 și se află în exploatarea Administrației Naționale Apele Române, prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. Este amplasat pe cursul superior al râului Dâmbovița, între culmile Munților Iezer-Păpușa și Piatra Craiului, la o altitudine de peste 1100 de metri. Lacul format prin acumularea apei între cei doi versanți muntoși după construirea barajului cu același nume are o capacitate de 63 de milioane metri cubi de apă, dar poate înmagazina până la 69 de milioane de metri cubi.

Înălțimea barajului este una impresionantă, de 107 metri, având o lungime la coronament de 267 metri. Barajul este construit din anrocamente, cu o mască din beton armat cu grosimea cuprinsă între 1,2 metri (zona inferioară) și 0,30 metri (zona superioară) pe paramentul amonte.

Când apa atinge  nivelul maxim în lacul de acumulare evacuarea acesteia se face printr-un deversor pâlnie, construit pe pe malul stâng, la aproape 45 de metri de baraj. Deversorul se continuă cu un puț care are 81,50 metri înălțime prin care se pot evacua 590 de metri cubi de apă într-o secundă.

Barajul are și o golire de semiadâncime care asigură reglarea nivelului apei în lac Golirea de fund este realizată print-o galerie situată pe versantul drept.

​De asemenea barajul și lacul de acumulare Pecineagu constituie un punct de atracție turistică.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE