Informare

Proiecte importante la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea prin PNRR

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea va beneficia de fonduri importante prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții pentru exploatarea în condiții de siguranță. Astfel au fost acceptate pentru finanțare nouă proiecte:

 • “Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță pentru acumularea Budeasa, județul Argeș”;
 • „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță pentru acumularea Bascov, județul Argeș”;
 • „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță pentru acumularea Râușor, județul Argeș”;
 • „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță pentru acumularea Mărăcineni, județul Argeș”;
 • „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță pentru acumularea Văcărești, județul Dâmbovița”;
 • „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță pentru acumularea Zăvoiu Orbului, județul Dâmbovița”;
 • „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță pentru acumularea Buftea, județul Ilfov”;
 • „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță pentru acumulările de pe Valea Ilfov – Bunget II, Brătești, Adunați, Ilfoveni, județul Dâmbovița”;
 • „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a lucrărilor hidrotehnice pe râul Dâmbovița, aval acumulare Lacul Morii – Nod Hidrotehnic Tânganu, municipiul București, județul Ilfov și județul Călărași”;

Având o rețea hidrografică vastă Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea beneficiază de o foarte bună amenajare hidroenergetică, principalele amenajări cu volume semnificative aflându-se pe râurile Argeș (Vidraru, Vâlcele, Budeasa, Golești, Mihăilești), Dâmbovița (Pecineagu, Văcărești, Lacul Morii), Târgului (Râușor). Majoritatea acestor baraje sunt construite în anii 1980. Construcțiile hidrotehnice cuprinse în PNRR au folosințe complexe: apărare împotriva inundațiilor, alimentare cu apă a populației, industriei, irigații, piscicultură, etc.

La această dată au fost demarate procedurile de achiziție pentru realizarea –  documentației de avizare lucrări intervenție (DALI), în urma cărora se vor stabili soluțiile tehnice cele mai eficiente și estimarea financiară a acestora.

Aceste proceduri vor fi urmate de achiziția lucrărilor de construcție și montaj, estimată pentru perioada septembrie-octombrie 2023, iar până în aprilie 2026 proiectele urmează a fi finalizate.

Un proiect nou al Administrației Naționale „Apele Române”: Reconfigurarea mecanismului economic pentru finanțarea sustenabilă a infrastructurii de apă în România

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) și Banca Mondială (BM), prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au încheiat un Acord de Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile, intrat în vigoare la data de 28 Septembrie 2022 prin care se va derula proiectul Asistență tehnică pentru reconfigurarea mecanismului economic pentru finanțarea sustenabilă a infrastructurii de apă în România”. Detalii, aici

Managementul resurselor de apă in România deține un istoric îndelungat, de aproximativ 100 de ani de la înființarea unui departament de ape, dar și de la organizarea acestuia pe bazine hidrografice. Acest istoric este completat de introducerea unui sistem de plăti pentru costurile generate de gospodărirea sustenabilă a resurselor de apă începând cu anii 1990, prin promovarea unor acte legislative specifice mecanismelor de plăți în domeniul gospodăririi apelor.

România este printre primele țări europene producătoare de energie electrică din utilizarea apei, prietenoasă cu mediul și care contribuie la realizarea Pactului Verde European. Acesta urmărește îmbunătățirea bunăstării și sănătății cetățenilor și generațiilor viitoare. România deține o infrastructură de apă semnificativă, construită în ultimii 70 de ani, cu scopul de a asigura securitatea apei pentru țară și protejarea populației la inundații. Acest lucru vine cu provocări din cauza îmbătrânirii și necesitatea întreținerii acesteia, accentuate de schimbările climatice prin creșterea riscurilor de secetă și inundații.

Guvernul României s-a angajat să susțină reformele și îmbunătățirile în sectorul apei, iar ANAR, ca instituție responsabilă de managementul resurselor de apă, urmărește să-și îmbunătățească performanța și resursele pentru a face față provocărilor tot mai mari.

Prin intermediul asistenței tehnice, ANAR își propune reconfigurarea mecanismului economic, prin îmbunătățirea eficienței costurilor și optimizarea resurselor necesare, pentru o gestionare durabilă a infrastructurii de apă existente și dezvoltarea noii infrastructuri în contextul schimbărilor climatice. În acest fel, sunt asigurate atât resursele de apă necesare, cât și reducerea riscului la inundații pentru întreaga populație a României. Asistența tehnică include următoarele componente:

 • Componenta 1: Sprijin tehnic pentru reconfigurarea (consolidarea) mecanismului economic al ANAR
 • Componenta 2: Sprijin tehnic pentru îmbunătățirea performanței economice și a practicilor de management al activelor, în conformitate cu bunele practici internaționale

Proiectul de asistență tehnică este realizat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul I Tranziție verde – Componenta C1: Managementul apei care include proiectul de reformă: R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al ANAR în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile.

Termenul de implementare al proiectului de reformă, respectiv intrarea în vigoare a noului mecanism economic al ANAR prin modificarea Legii Apelor nr. 107/1996 este Q3 2024.

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Mai multe detalii, puteți găsi aici (site-ul programului) și Facebook.

Amplă campanie de inventariere a sistemelor indviduale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor menajere

Știai că în această perioadă se desfășoară în întreaga țară o amplă campanie de inventariere a sistemelor indviduale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor menajere?

Este bine ca tu să utilizezi un sistem individual adecvat pentru că astfel protejezi nu numai resursele de apă de suprafață și subterane, dar și sănătatea ta.

Să cunoști situația privind sistemele individuale adecvate (așa numitele „fose septice”, „bazine vidanjabile”) este o necesitate deoarece multă lume le folosește, însă nu se cunoaște de care tip sunt și cum funcționează.

Acolo unde încă nu este construită o rețea de canalizare, aceste sisteme contribuie la reducerea poluării mediului înconjurător, respectiv a apelor și la crearea unor condiții de viață sigure.

Când un astfel de sistem poate fi considerat ca fiind adecvat?

Sistemele individuale sunt conforme atunci când acestea sunt în principal bazine de colectare sau alte tipuri de containere impermeabile, iar apele menajere sunt colectate, vidanjate și transportate în mod regulat la o rețea de canalizare sau la o stație de epurare.

Dacă sistemul individual realizează și epurarea apelor menajere în ministații de epurare standardizate, atunci se asigură o epurare la o calitate corespunzătoare normelor naționale. Acolo unde încă nu este construită o rețea de canalizare, un astfel de sistem contribuie la reducerea poluării mediului înconjurător, respectiv a apelor și la crearea unor condiții de viață sigure.

Iată de ce autoritățile administrațiilor publice locale solicită cetățenilor și persoanelor juridice să declare sistemele individuale adecvate (și nu latrinele și puțurile absorbante) pentru înregistrare într-un registru de evidență la nivel de unitate administrativ teritorială.

Toate aceste informații vor fi preluate într-un sistem național informatic creat la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” (realizat din fonduri europene printr-un proiect național, cod SIPOCA 588). Acesta va deveni funcțional la începutul anului viitor și va reprezenta un punct de plecare pentru analiză și aplicare de politici publice pentru cetățeni, acolo unde este prioritar.​

Avertizare hidrologică pentru fenomene imediate – Cod Portocaliu

​Ca urmare a precipitațiilor înregistrate, prognozate și propagării, în intervalul 22.08.2022, ora 13:10 – 22.08.2022, ora 24:00 se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundație pe râurile din bazinele hidrografice:

–        Vâlsan – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,

–        Doamnei – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior,

–      Dâmbovița – afluenți aferenți sectorului aval S.H. Malu cu Flori – amonte acumulare Văcărești, județele Argeș și Dâmbovița.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai ridicată pe unele râuri mici din bazinele hidrografice:

–        Bratia (afluent al râului Râul Târgului),

–        Dâmbovița (afluenții aferenți sectorului S.H. Râncaciov).

În intervalul 22.08.2022 ora 12:00 – 24.08.2022 ora 16:00 se află sub averizare hidrologică Cod Galben râurile:

–        Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman),

–        Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman),

–        Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov),

–        Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte.

Recomandăm atenție sporită și evitarea circulației sau a activităților în zona cursurilor de apă aflate sub avertizarea hidrologică. Unităților administrativ teritoriale le recomandăm să verifice rigolele și canalele de scurgere a apei pentru a nu exista blocaje sau vegetație, care ar putea impiedica scurgerea apei. Aceeași recomandare o facem deținătorilor de poduri și podețe.

Personalul Administrației Bazinale de Apă Argeș Vedea urmărește evoluţia situaţiei hidrometeorologice și acționează în conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase.

Situația hidrologică în bazinul hidrografic Argeș-Vedea

În perioadele secetoase, precum cea prezentă, gestionarea eficientă a resurselor de apă este esențială pentru asigurarea volumelor necesare tuturor folosințelor: alimentare cu apă a populației, industrie, producția de energie electrică, irigații și piscicultură.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea monitorizează și gestionează volumele de apă din lacurile de acumulare astfel încât este asigurat necesarul de apă brut pentru toți beneficiarii care se alimentează în regim centralizat din sursa de apă de suprafață. Măsuri de întrerupere a furnizării apei, pe perioade scurte din zi sau pe timpul nopții, au fost luate de către operatorii de apă, în unele localități din județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, pentru care alimentarea se face din resurse suterane. Aceste măsuri sunt necesare pentru refacerea rezervelor ca urmare a secetei și a consumului excesiv sau pentru asigurarea eficacității procesului de tratare astfel încât să nu fie compromisă calitatea apei.

La nivelul bazinul hidrografic Argeș-Vedea, în principalele zece lacuri de acumulare administrate de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea  și S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. este stocat un volum de apă de 577,45 milioane metri cubi, ceea ce reprezintă 78,4% din capacitatea normală de retenție.

Pe majoritatea cursurilor de apă monitorizate la stațiile hidrometrice, debitele au un regim de scădere sau staționare. La stația hidrometrică Vârtopele (județul Teleorman) pe Pârâul Câinelui s-a constatat apariția fenomenului de secare a cursului de apă.

​Conform prognozei realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în lunile august, septembrie și octombrie regimul hidrologic în bazinul hidrografic Argeș-Vedea se va situa, în general, la valori cuprinse între 30–50% din mediile multianuale lunare.

Verificări pe cursurile de apă din Argeș

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea, împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeş și Gărzii Forestiere au realizat în perioada 2 – 21 mai 2022 acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, dar și cum au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, în judeţul Argeș.

Au fost selectate 58 de localități din 102 existente, pe raza cărora s-a desfășurat acțiunea de verificare, în prezența reprezentanților autorităților locale. Au fost verificate 114 cursuri de apă, cadastrate și necadastrate.

În urma acestei acțiuni s-a constatat existența pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere ale podurilor a 147 de depozite de deșeuri, totalizînd aproape 360 mc de deșeuri. Acestea au fost descoperite pe raza a 55 de localități. Tot pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau secțiuni de scurgere ale podurilor au mai fost găsite 35 depozite de material lemnos, care totalizau 133 de mc.

Referitor la modul în care au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități s-a constatat că în majoritatea localităţilor starea acestora era corespunzătoare în proporţie de  70 – 80 %.

În localitățile în care s-a constatat fie existența depozitelor de material lemnos, fie a deșeurilor, comisiile de control au întocmit procese verbale cu măsuri şi termene pentru soluționarea problemelor. Astfel, nu mai târziu de luna iunie, unitățile administrativ teritoriale vizate trebuie sa realizeze salubrizarea zonelor în care au fost constatate depozitări necontrolate de deşeuri menajere şi asimilabile acestora, decolmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în vederea asigurării scurgerii normale, decolmatarea secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor unde s-au constatat diverse obstacole, menţinerea stării de curăţenie.

În perioada următoare, după expirarea termenelor acordate, vor fi verificate prin sondaj localităţile în care au fost dispuse măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă şi a malurilor acestora.

Atenționare privind posibile creșteri de nivel și debit pe râul Dâmbovița

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a fost informată de către reprezentanții Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeș despre imposibilitatea funcționării Centralei Hidroelectrice Rucăr (aflată pe râul Dâmbovița). Astfel a fost luată decizia ca din barajul Sătic să se deverseze controlat un debit de aproximativ 14 – 15 mc/s, pe albia veche a râului Dâmbovița.

Pentru siguranța cetățenilor, reprezentanții Administrației Bazinală de Apă Argeș-Vedea au solicitat Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș să avertizeze populația din localitățile Rucăr, Dâmbovicioara, Dragoslavele, Stoenești și Cetățeni asupra posibilității creșterii debitului și nivelului râului Dâmbovița, fiind interzisă staționarea sau camparea pe malurile cursului de râu și traversarea prin locuri neamenajate, în zilele de 25-26 mai 2022.

Implicați în campania Curățăm România!

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea participă, prin personalul său, la Campania Națională de Ecologizare “Curăţăm România!”.

Desfășurată sub deviza „O țară fără deșeuri abandonate”, campania inițiată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are ca obiectiv principal, schimbarea percepției și comportamentului instituțiilor, factorilor de răspundere și cetățenilor, în ceea ce privește curățenia și protejarea mediului înconjurător.

Administrația Bazinală de Argeș-Vedea realizează acțiuni de ecologizare pe cursurile de apă și în zonele construcțiilor hidrotehnice. În total se va acționa în aproximativ 90 de locații.

De la demararea campaniei, la data de 4 aprilie 2022, până în prezent, reprezentanții Administrației Bazinale de Argeș-Vedea au participat și la activități educative la nivelul instituțiilor de învățâmânt, pentru formarea comportamentului responsabil al copiilor față de mediul înconjurător. Au fost implicați peste 500 de elevi din toate ciclurile de învățământ.

Campania va continua până la data de 4 mai 2022.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea sărbătorește Ziua Mondială a Apei

A început sărbătoarea apei. Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea celebrează Ziua Mondială a Apei prin acțiuni menite să evidențieze importanța resurselor de apă pentru viață și mediul înconjurător. Tema din acest an este “Apa subterană. Să facem invizibilul, vizibil!” iar sloganul ne îndeamnă, pe fiecare, să o aducem în prim-plan.

Startul activităților s-a dat la începutul lunii martie și se concretizează în activități de igienizare pe cursurile de apă administrate, participări la evenimente dedicate apei sau de promovare pe canalele de informare a publicului.

În data de 23 martie, cu ocazia sărăbătorii apei,  Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea organizează ședința Comitetului de Bazin. Pe ordinea de zi se află avizarea Planului de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș-Vedea (cel de-al treilea ciclu de planificare 2022-2027), prezentarea proiectului ROFLOODS – Implementarea Directivei Inundații Ciclul II – Hărțile de Hazard și Risc la Inundații & Planurile de Management al Riscului la Inundații. Tot în cadrul ședinței Comitetului de Bazin se va desfășura sesiunea de comunicări științifice ,,Apă pentru viitor, viitorul pentru ape”, în care studenți ai Universității din Pitești își vor prezenta lucrările despre apă. Acestă sesiune este unul dintre modurile prin care Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea încurajează pregătirea studenților în acest domeniu, oferindu-le și posibilitatea de a participa la activitatea propriu zisă de gospodărire a apelor.

Alături de instituțiile de învățământ partenere, în perioada 8 – 25 martie desfășurăm activități tematice sub sloganul Zilei Mondiale a Apei 2022 – “Apa subterană. Să facem invizibilul, vizibil”. Parteneri ai proiectului sunt Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Palatul Copiilor Pitești, C.C.D Argeș, Palatul Copiilor Târgu Jiu, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Piteşti, Școala Gimnazială ,,Marin Preda” Pitești, Școala Gimnazială ,,Alexandru Davila” Pitești, Clubul Copiilor Mioveni, Clubul Copiilor Costesti, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pitești, Școala Gimnazială „Traian” Pitești,

Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina, Liceul Tehnologic nr. 1 Mărăcineni Argeș, Liceul de Arte „Dinu Lipatti“ Pitești, S.G.R – Filiala Argeș.

Toate activitățile derulate în scopul sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei sunt mediatizate pe pagina de Facebook Apele Române Argeș-Vedea, în evenimentul creat în aces scop.     ​

Apele Române susține campania ”Apa care are grijă de ape” inițiată de brandul de apă minerală Dorna​

Problema deșeurilor, în special a pet-urilor, pe cursurile de apă, ne afectează pe toți.
Pentru a stopa efectul negativ al acestora, brandul de apă minerală naturală Dorna a montat zilele trecute pe Dâmbovița primul dispozitiv plutitor (Little Trap), situat în amonte de barajul Văcărești, aproape de Târgoviște. Montarea acestuia s-a realizat cu sprijinul echipelor Apelor Române- Apele Române Argeș-Vedea, SHI Văcărești.
Dispozitivul plutitor, denumit The Litter Trap, dezvoltat de organizația non-profit Clean Rivers din Olanda, este realizat din materiale reciclate, el fiind proiectat să strângă până la 5 metri cubi de plastic pe zi. Deșeurile captate sunt trimise către stațiile de sortare, iar ulterior reciclate.
Acțiunea face parte din campania de curățare a râurilor ”Apa care are grijă de ape”, inițiată de brandul de apă minerală naturală Dorna și susținută de Apele Române și Asociatia CSR Nest, în calitate de parteneri.
Până la sfârșitul anului, dispozitive similare vor fi amplasate pe râurile Ialomița, Argeș, Jiu și Mureș, în cadrul aceluiași parteneriat.
Stop poluării cu plastic a apelor! Împreună păstrăm apele curate!