Informare

Salariații Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea învață să acorde primul ajutor

O parte dintre salariații Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea se pregătesc pentru a acorda primul ajutor în situații care pun viața unei persoane în pericol. Această pregătire se realizează la cursurile de prim-ajutor desfășurate conform ultimelor protocoale în vigoare pentru stabilizarea pacientului până la sosirea echipajului specializat. 

Deoarece instituția administrează lucrări/construcții hidrotehnice situate în zone izolate sau îndepărtate de localități, ceea ce presupune un timp mai mare până la sosirea unui echipaj medical specializat, la cursuri participă cu prioritate, salariații care lucrează la baraje sau formațiile de lucru din aceste zone.

Primul ajutor de bază este doar un ajutor temporar acordat în caz de urgență pentru salvarea vieții, prevenirea unor complicații ulterioare și ameliorarea suferințelor până în momentul în care un serviciu medical adecvat poate să intervină.

În timpul cursului participanții învață să efectueze resuscitare cardio pulmonară, utilizarea defibrilatorului extern automatizat, recunoașterea stării de inconștiență, punerea persoanei inconștiente în poziția laterală de siguranță, eliberarea căilor respiratorii, manevra Heimlich.

În orice urgenţă de grad 0 sau 1, acţiunea în primele minute de colaps face diferenţa între viaţă şi moarte. Deşi o inimă poate fi repornită şi după 30 de minute de stop cardio-respirator, leziunile la nivel cerebral sunt ireversibile.

 

Cursurile sunt gratuite și sunt realizate de către personal autorizat din cadrul Fundației Leul Albastru, o organizație non-guvernamentală care funcționează în ariile de acțiune educațională, socială și medicală, sprijinirea copiilor aflați în situații de risc prin programe educaționale și acțiuni umanitare.

 

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea este instituția publică a cărei activități se referă la cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, precum și administrarea infrastructurii Sistemului de gospodarire a apelor. ABA Argeș Vedea îşi desfaşoară activitatea pe teritoriile a şase judeţe: Argeş, Dâmboviţa, Olt, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi municipiul Bucureşti, prin tot atâtea Sisteme de Gospodărire a Apelor, acoperind bazinele hidrografice ale râurilor Argeş, Vedea, Călmăţui şi fluviul Dunărea. 

 

Cod Galben pe unele râuri din nordul bazinului hidrografic Argeș-Vedea

Ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană ȋnaltă şi propagării,hidrologii INHGA au emis Cod galben pe unele sectoare de râuri din bazinele hidrografice

– Argeş (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa),

– Dâmbovița (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa).

Avertizarea a intrat în vigoare astăzi, de la ora 12:00 și este valabilă până vineri, 26 aprilie, la ora 10:00.

Avertizarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Argeş, Dâmboviţa.

Echipele Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea monitorizează permanent, inclusiv în teren, debitele și nivelurile crescute ale apelor și asigură exploatarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice din administrare.

Recomandăm riveranilor să realizeze curațarea șanțurilor și rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, să evite activitățile sezoniere inclusiv circulația (și cu autovehicule) în zonele aflate sub avertizare, să nu traverseze cursurile de apă, în special pe cele aflate sub coduri hidrologice.

Lucrări de intervenție pe râul Dâmbovița

 Un fenomen numit vortex, format pe râul Dâmbovița în municipiul București, în zona biefului Operetă, a dus la măsura golirii biefului pentru analiza efectelor fenomenului și dispunerea măsurilor de remediere.

În urma evaluării la fața locului a incidentului, specialiștii Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea și ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov-București au decis în data de 25 martie 2024, de comun acord cu constructorul, menținerea în continuare a acestuia gol pentru următoarea perioadă de timp. Această măsură se impune în vederea realizării unei estimări fizice și valorice corecte a lucrărilor de reabilitare necesare pentru remedierea situației. Finanțarea lucrărilor va fi asigurată din sursele proprii ale instituției.

Manevrele de golire totală a biefului Operetă au fost executate controlat duminică, în data de 24 martie, cu scopul de a fi asigurate condițiile optime pentru vizualizarea zonei.

Vortexul a fost identificat de agentul hidrotehnic din cadrul Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București la Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea. Până în acest moment s-a intervenit în regim de urgență, cu forțe proprii pentru a opri inflitrația apei în caseta suterană.

​În același timp, în urma golirii biefului Operetă, au fost identificate o serie de deșeuri reprezentând lucruri aruncate de oameni în cuva de apă curată a râului Dâmbovița, roți de mașină, trotinete (peste 20) etc. Facem un apel la populație de a fi mai responsabilă cu mediul și natura din jurul său. Cu toții trebuie să înțelegem că pentru a avea ape curate, este nevoie să aruncăm gunoaiele doar în locurille special amenajate. Totodată, în interiorul localității și în jurul acesteia, responsabilitatea salubrizării cursurilor de apă revine autorităților locale în conformitate cu prevederile ORDONANȚĂ nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

Sărbătoarea apei la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Întreaga lume sărbătorește în data de 22 martie, Ziua Mondială a Apei (World Water Day), o zi în care atenția omenirii ar trebui să fie îndreptată spre această resursă vitală, atât din punct de vedere al prețuirii și valorizării dar și al îngrijorării pentru viitorul ei. În anul 2024, Organizația Națiunilor Unite a propus tema “Apă pentru Pace” prin care subliniază rolul esențial pe care îl are apa în istoria și evoluția popoarelor, dar și în menținerea stabilității globale. Deși mai mult de 3 miliarde de oameni din întreaga lume depind de apele care le traversează frontierele, doar 24 dintre state (din cele 153 de țări care împart râuri, lacuri și ape subterane cu vecinii lor) au acorduri pentru apa pe care o folosesc împreună. Printre acestea se numără și țara noastră.

La Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea evenimentele pentru sărbătorirea apei încep din primele zile ale lunii martie și se concretizează în activități administrative sau de educație pentru mediu, prin care se promovează mesajul respectului față de apă.

Astfel, în această perioadă, pe cursurile râurilor administrate, au avut loc activități de igienizare pe care le-au desfășurat salariații formațiilor de lucru din cadrul sistemelor de gospodărire a apelor (SGA Argeș, SGA Ilfov-București, SGA Giurgiu, SGA Teleorman, SHI Văcărești și SHI Olt). Cu toate că se acționează periodic pentru salubrizarea malurilor, efectul nu este de lungă durată întrucât neglijența, nepăsarea și iresponsabilitatea unora dintre semenii noștri readuc deșeurile în albiile râurilor.

Pe lângă astfel de acțiuni Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și-a deschis porțile pentru ca tânăra generație să poată descoperi aspecte din activitatea complexă de administrare a resurselor de apă. În săptămâna 18-21 martie, personalul din laboratoarele de calitate a apei, centrele de intervenție rapidă și dispecerate i-au așteptat în mijlocul lor pe elevii sau studenții dornici să afle ce înseamnă, concret, gospodărirea apei în bazinul hidrografic Argeș-Vedea.

Tot în această perioadă, reprezentanți ai instituției s-au întors în unitățile de învățământ și au desfășurat lecții deschise în care le-au dezvăluit copiilor universul fascinant al apei. Accentul a fost pus pe nevoia de apă a tuturor, pe dreptul la apă al fiecăruia dintre noi, pe importanța ca fiecare individ să respecte aceste resurse din proprie conștiință. Curiozitatea copiilor și întrebările puse au fost o dovadă că lecțiile și-au atins scopul.

A sunat alarma la baraje!

La toate barajele din administrarea ABA Argeș-Vedea, dotate cu sisteme de alarmare, au fost acționate sirenele din dotare. În data de 28 februarie 2024, între orele 10.00-11.00 a avut loc exercițiul de alarmare publică cu scopul de a verifica funcționarea alarmelor pe întreg teritoriul național. Astfel, sirenele din țară au emis semnalul „Alarmă la dezastre”, care presupune iminența producerii unor calamități cu impact major asupra comunităților.

Alarmă la dezastre – se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde fiecare. Cele mai des întâlnite situații în care este alarmată populația, prin intermediul sirenelor electrice și electronice, au loc pe timpul inundațiilor, când este semnalată iminența producerii unor viituri care să pună în pericol viața persoanelor.

Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează în scopul dispunerii măsurilor de protecție a populaţiei și bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea efectelor dezastrelor. Este recomandat cetățenilor să rămână calmi și să urmărească informările inspectoratelor pentru situații de urgență.

Toate sistemele de alarmare, aflate la obiectivle administrate de ABA Argeș-Vedea, au funcționat fără deficiențe.  

„𝗠𝗜𝗘𝗥𝗖𝗨𝗥𝗘𝗔 𝗔𝗟𝗔𝗥𝗠𝗘𝗟𝗢𝗥” a fost un eveniment organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cadrul ,,Săptămânii protecției civile”.

Încep lucrările pe pârâul Valea Caselor în localitatea Dragoslavele

În anul 2024 va începe execuția lucrărilor la obiectivul de investiții “Amenajare împotriva inundațiilor pârâul Valea Caselor în localitatea Dragoslavele, județul Argeș”, realizat de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

Lucrările propuse și aprobate a se executa pentru amenajarea cursului de apă Valea Caselor în intravilanul localității Dragoslavele sunt:  regularizarea albiei pe o lungime de 4 km, consolidări de mal din ziduri de piatră (cu o inălțime de 2 metri) pe lungimea de 4 865 de metri, reabilitarea zid si subzidire pe o lungime de 1290 metri, reabilitarea căderilor existente pe o lungime de 5 metri, refacerea a 3 praguri de retenție, 32 de căderi de beton. Pârâul Valea Caselor este afluent de stânga al Râului Dâmbovița, pe teritoriul localității Dragoslavele în Județul Argeș. Amenajarea pârâului Valea Caselor și realizarea unor lucrări de protecție a albiei este necesară pentru punerea în siguranță, reducerea riscului la inundații a comunităților riverane și pentru diminuarea pagubelor produse de inundații în localitate.

Un alt obiectiv de investiții, pentru care în anul 2024 este prevăzută începerea lucrărilor, este

Regularizare Valea Poienarii de Muscel – județul Argeș”. Proiectul are o valoare de 23,2 milioane lei cu TVA. Conform studiului de fezabilitate, în vederea reducerii gradului de risc la inundații și evitarea pagubelor în zonele traversate de Valea Poienari se vor executa: consolidări de mal din zidărie de piatră și beton; lucrări transversale din beton pentru compensarea pantei și menținerea talvegului  albiei (praguri și căderi).

Un obiectiv de investiții, aflat în curs de recepție a lucrărilor în acest an, este reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică la barajul Pecineagu (situat pe cursul superior al râului Dâmbovița), unul dintre cele mai mari baraje pe care Administrația Bazinală de Apă le are în administrare. Au fost înlocuite echipamentele uzate fizic și moral din punctul de transformare.  Lucrarea a constat și în construcția unei linii electrice subterană deoarece linia electrică aeriană necesită frecvente reparații ca urmare a avariilor produse în condiții meteorologice nefavorabile (căderi de arbori, alunecări de teren, etc.). Investiția are o valoare de peste 2,8 milioane lei.

În anul 2023 la obiectivul de investiții Regularizare pârâu Budeasa, comuna Budeasa, zona de debusare în rigola de dig, mal drept acumulare Mărăcineni, județul Argeș au fost realizate protecții de mal în valoare de 1 milion de lei.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea are în administrare și întreținere 52 de lacuri de acumulare (din care 48 permanente și 4 nepermanente),  12 baraje de priză, 18 noduri hidrotehnice,  4 statii de pompare, 218 km îndiguiri, 293 km apărări și consolidări de maluri, 320 km regularizări de albii. Pentru toate aceste obiective ABA AV, prin serviciile de specialitate, propune și asigură execuția de lucrări de investiții, reparații și întreținere pentru exploatarea în condiții de siguranță, la parametrii proiectați.

 

Ziua Mondială a Zonelor Umede

2 februarie este data la care este sărbătorită Ziua Mondială a Zonelor Umede. Zonele umede sunt cunoscute sub numele de rinichii pământului. Plantele și solul lor filtrează apa în mod natural și o stochează. Captează dioxidul de carbon din atmosferă și depozitează mai mult carbon decât orice alt ecosistem de pe pământ. Găzduiesc 100 000 de specii de apă dulce, asigură 20% din necesarul global de alimente și acționează ca amortizoare naturale în timpul inundațiilor și furtunilor.

În 1971 a fost semnată Convenția Ramsar, un act internațional sub egida UNESCO, ce stabilește reguli de protecție a ecosistemelor formate din zone umede. România s-a alăturat acestei convenții în 1991 prin înscrierea Deltei Dunării pe lista siturilor Ramsar.

În România sunt 20 de zone umede de importanţă internaţională, cea mai mare fiind Rezervaţia  Biosferei „Delta Dunării”, cu o suprafaţă de 580.000 ha.

Două, din cele 20, se află în bazinul hidrografic Argeș-Vedea

  • Parcul Natural Comana, cu o suprafață de 24.963 ha
  • Balta Suhaia, cu o suprafață de 19.594 ha.

Pentru a menține și valorifica beneficiile zonelor umede, la nivelul Apele Române se caută soluții verzi, viabile, care să redea râurilor luncile inundabile. În baza Directivei Cadru Apă nr. 2000/60/CE aprobat prin HG nr. 392/2023 și a Directivei privind Inundații nr. 2007/60/CE aprobat prin HG nr. 886/2023, au fost eleborate Planuri de Management care conțin și astfel de măsuri. La nivelul Administrație Bazinale de Apă Argeș-Vedea, acestea sunt reamenajarea și restaurarea cursurilor de apă și a luncilor inundabile, identificarea de zone pretabile pentru aceaste măsuri, realizarea de noi acumulări laterale (poldere).

Fenomene de iarnă in bazinul hidrografic Argeș-Vedea

Temperaturile cu valori negative au dus la apariția formațiunilor de gheață pe unele cursuri de apă din bazinul hidrografic Argeș-Vedea. Temperatura minimă înregistrată în data de 22 ianuarie a fost de -15C la stația hidrometrică Slobozia, pe râul Dâmbovnic, în timp ce la Pitești au fost înregistrate – 8C.

Pe râul Arefu, la Arefu, s-a format pod de gheață continuu iar pe pârâul Râușor (stația hidrometrică Rucăr) s-a format gheață la fund. La stația hidrometrică Ciumești, pe Râul Doamnei, curg ghețuri care acoperă 10% din suprafața apei.

Pe râurile Dâmbovița, Râul Doamnei, Bratia, Târgului, Bughea, Argeșel, Dâmbovnic, Neajlov, Cârcinov, Sabar, se semnalează gheață la mal.

Stratul de zăpadă măsoară 10 cm la barajul Pecineagu și 5 cm la barajul Râușor,   14 cm la stația hidrometrică Tătărăștii de Sus pe râul Teleorman și la Ciobani pe râul Cotmeana.

În zilele următoare formațiunile de gheață vor fi în intensificare și extindere pe majoritatea râurilor.

Măsurătorile realizate la stațiile hidrometrice indică o scădere a nivelurilor apei pe cele mai multe râuri din bazinul hidrografic Argeș-Vedea, tendință care se va menține.

Serviciile de specialitate din cadrul ABA Argeș Vedea monitorizează fenomenele pe toate cursurile de râu şi în lacurile de acumulare.

La această dată în principalele lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Argeș este stocat un volum de apă de aproximativ 525 milioane metri cubi (reprezentând 71% din capacitatea de retenție).

ABA Argeș-Vedea continuă aplicarea măsurilor pentru timpul friguros care asigură exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare: verificarea

stării tehnice și funcționale a echipamentelor hidromecanice, a instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, a surselor de alimentare cu energie electrică, îndepărtarea obstacolelor care ar putea provoca îngrămădiri de sloiuri pe anumite cursuri de apă. Programul pentru timp friguros va fi aplicat pe toată perioada rece. ​

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (TITULARUL PROIECTULUI)

Pregătiri pentru iarnă la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea a finalizat verificarea construcțiilor și lucrărilor hidrotehnice administrate pentru a fi pregătite de funcționarea în perioada de timp friguros. Înainte de începrea sezonului rece ABA Argeș-Vedea a luat măsuri pentru exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice, unele fiind cu caracter general iar altele cu caracter specific fiecărui obiectiv hidrotehnic administrat.

Au fost realizate verificări privind starea tehnică și funcțională a echipamentelor hidromecanice, instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, de barbotare de la baraje, stații de pompare,  prize de apă, ungerea și gresarea tuturor articulațiilor de la echipamentele hidromecanice, verificarea functionalității surselor de alimentare cu energie electrică, starea tehnică a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare, pregătirea lor pentru perioada de timp friguros.

Specialiștii Apelor Române adaptează Programele de exploatare a lucrărilor hidrotehnice la condițiile de iarnă pe baza prognozelor meteorologice si hidrologice de scurtă durata. După finalizarea verificărilor de toamnă, această activitate integrează în mod responsabil datele obținute de specialiști, atât din exploatarea sistemelor complexe de gospodărire a apelor, cât și cele provenite din activitățile de urmărire și supraveghere a construcțiilor hidrotehnice, care devin esențiale pentru perioada imediat următoare.

Administrarea lucrărilor hidrotehnice în sezonul rece se face pe baza unui program specific, aplicat în perioada noiembrie 2023 – martie 2024 și intitulat “Programul de măsuri pentru expoatarea lucrărilor hidrotehnice în perioada de timp friguros”.​