S.G.A. Argeș

Sistemul de Gospodărirea Apelor Argeş este subunitate a Administratiei Bazinale de Apa Argeş Vedea, fara personalitate juridica. Detine un rol complex in activitatea de gospodarire a apelor si anume exploatarea, intretinerea si repararea   barajelor si lacurilor de acumulare, a echipamentelor si instalatiilor aferente acestora, a prizelor de apa si statiilor de pompare , intretinerea cursurilor de apa neamenajate , a apararilor de mal si a cursurilor de apa regularizate , precum si a altor lucrari din administrare .

Principalele folosinte ale lucrarilor hidrotehnice din administrarea Sistemului de Gospodarire a Apelor Arges constau in alimentarea cu apa a populatiei si industriei , asigurarea volumelor de apa pentru irigatii , protejarea impotriva inundatiilor si atenuarea undelor de viitura , impotriva gheturilor si fenomenelor meteorologice periculoase , atit a obiectivelor sociale , cit si a localitatilor si producerea de energie electrica .

DESPRE NOI